Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 lipca 2021

Młodzi w Pałacu. Spotkanie z młodzieżówkami partyjnymi w Pałacu Prezydenckim

uczestnicy spotkania siedzą za stołami   |   Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek

Spotkaniem z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek zakończył się pierwszy etap konsultacji „Młodzi w Pałacu” – inicjatywy koordynowanej przez prezydenckiego doradcę Łukasza Rzepeckiego. Teraz do Prezydenta Andrzeja Dudy trafi raport poświęcony problemom młodych z propozycjami ich rozwiązania.

 

Zobacz także: Prezydent: Przyszłość jest domeną ludzi młodych Młodzi w Pałacu. O akcji „Usłyszeć Dzieci” oraz o przyszłej Radzie ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Łukasz Rzepecki spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami młodzieżówek partyjnych. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Młodzi w Pałacu”, którego celem jest poznanie problemów młodego pokolenia oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie.

 

Doradca Rzepecki poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Forum Młodych PiS, Forum Młodych Solidarnej Polski, Młodej Prawicy – młodzieżówki Porozumienia, Młodych Demokratów – młodzieżówki PO, Młodych Razem, Młodych dla Wolności – młodzieżówki partii KORWiN, Forum Młodych Ludowców – młodzieżówki PSL, Młodzieży Wszechpolskiej, Pokolenia2050 – młodzieżówka Polski2050 oraz Młodych Nowoczesnych.

 

Wśród omówionych tematów prezydencki doradca wymienił: wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dzieci i młodzieży, mieszkalnictwo, wejście młodych na rynek pracy, zmiany klimatyczne i Polski Ład. – Rozmawialiśmy również o Radzie ds. Młodzieży przy Prezydencie, która ma zostać powołana za kilkanaście tygodni –  przekazał Doradca Prezydenta.

 

– Doszliśmy do porozumienia, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie w tym gronie – dodał.

 

Łukasz Rzepecki podkreślał, że cieszy go klimat rozmowy. – To było ponad trzygodzinne bardzo merytoryczne spotkanie. Każdy miał możliwość zabrania głosu bez limitu czasowego. To spotkanie pokazało, że my, jako młodzi, możemy rozmawiać na temat młodych ponad podziałami. To mnie, jako doradcę ds. młodzieży, bardzo cieszy –  akcentował.

 

Prezydencki doradca przekazał, że środowe spotkanie zamknęło pierwszy etap konsultacji „Młodzi w Pałacu”, w ramach których spotkał się z blisko 150 organizacjami młodzieżowymi wchodzącymi w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Młodzieżowymi Radami przy Ministerstwach, Młodzieżowymi Radami Miast, Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich. Kolejny cykl –  jak zapowiedział Rzepecki –  ma ruszyć jesienią.

 

– Z pierwszego cyklu „Młodzi w Pałacu” powstanie raport, który zostanie przekazany panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie – zapowiedział Rzepecki. Raport ma przedstawiać problemy młodych we współczesnym świecie i propozycje ich rozwiązania. Prezydencki doradca nie wykluczył, że na podstawie tego raportu powstaną prezydenckie projekty ustaw. (PAP)

Poleć znajomemu