Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 lipca 2021

Rzepecki: W środę spotkam się z przedstawicielami młodzieżówek partyjnych

Prezydencki doradca Łukasz Rzepecki w środę po południu spotka się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami młodzieżówek partyjnych. Będziemy rozmawiać o kluczowych sprawach, które dotykają na co dzień osoby młode – zapowiedział.

 

Rzepecki podkreślił, że „wystosował zaproszenie do wszystkich młodzieżówek partyjnych, nie pomijając żadnej ze stron”.

 

Zobacz także: Młodzi w Pałacu. O akcji „Usłyszeć Dzieci” oraz o przyszłej Radzie ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Młodzi w Pałacu. Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowych Rad województwa dolnośląskiego Młodzi w Pałacu. Spotkanie z Młodzieżowymi Radami województwa wielkopolskiego Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z Młodzieżowymi Radnymi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Młodzi w Pałacu. Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowych Rad Miasta Warszawy Pytany o tematy, które chce poruszyć z przedstawicielami młodzieżówek, odparł: – Generalnie w ramach cyklu „Młodzi w Pałacu” nie narzucamy z góry tematów, tak samo będzie na tym spotkaniu. Natomiast najprawdopodobniej będziemy rozmawiać o kluczowych sprawach, które dotykają na co dzień osoby młode, jak edukacja, klimat. Ale także i to, jak COVID-19 wpłynął na życie młodych ludzi i jakie problemy młodzieżówki partyjne dostrzegają.

 

Łukasz Rzepecki zauważył, że środowe spotkanie zamknie pierwszy etap konsultacji „Młodzi w Pałacu”, w ramach których spotkał się z blisko 150 organizacjami młodzieżowymi wchodzącymi w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Młodzieżowymi Radami przy Ministerstwach, Młodzieżowymi Radami Miast, Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich.

 

Podkreślił, że już w trakcie konsultacji zgłosiło się również wiele innych organizacji. – Nie pominęliśmy żadnej, bo Pałac Prezydencki jest miejscem, które łączy, a nie dzieli – dodał.

 

– Wiele postulatów zgłaszanych podczas spotkań, takich jak: sfinansowanie wkładu własnego do mieszkania, żłobek w każdej gminie, gabinety psychologiczne-pedagogiczne w każdej szkole, zwiększenie lekcji wychowania fizycznego oraz historii zostało zapisanych w Polskim Ładzie, który bazuje na Planie Dudy. To pokazuje, że pomysły młodych ludzi są na bieżąco realizowane – zauważył prezydencki doradca.

 

Ocenił jednocześnie, że „dialog ten nie byłby jednak kompletny bez spotkania z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek”. – Niejednokrotnie to właśnie młodzieżowe organizacje powiązane z partiami politycznymi stają się kuźnią pomysłów, które następnie wdrażane są w ramach procesu politycznego. Młodzi powinni mieć w nim swój udział – podkreślił Rzepecki.

 

Prezydencki doradca zapewnił, że „zależy mu na spotkaniu z każdym, kto tylko chce podzielić się swoją wizją rozwoju Polski oraz w szczególności polskiej polityki młodzieżowej”.

 

– To ogromnie ważne, bo tylko poprzez dialog i porozumienie możemy wszystko osiągnąć. Pałac Prezydencki jest miejscem dyskusji i debaty różnych środowisk ideowych i politycznych. Podczas spotkań razem z panem Prezydentem rozmawialiśmy m.in. z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Parlamentem Studentów RP, Zrzeszeniem Studentów Polskich czy z Młodzieżową Radą Klimatyczną – powiedział.

 

Zobacz także: Prezydent: Przyszłość jest domeną ludzi młodych Rzepecki przypomniał, że Prezydent Andrzej Duda planuje powołać Radę ds. Młodzieży. Planujemy również kolejny cykl spotkań - z Młodzieżowymi Radami, które powstają po podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy w tej sprawie – powiedział.

 

1 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dot. samorządów lokalnych w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa.

Poleć znajomemu