Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 lipca 2021

Młodzi w Pałacu. 10. rocznica działalności United Nations Association Poland

  |   10. rocznica działalności United Nations Association Poland (fot. United Nations Association Poland) 10. rocznica działalności United Nations Association Poland (fot. United Nations Association Poland) 10. rocznica działalności United Nations Association Poland (fot. United Nations Association Poland)

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w uroczystości 10. rocznicy działalności młodzieżowego stowarzyszenia United Nations Association Poland. Wydarzenie odbyło się w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Zobacz także: Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z United Nations Association Poland Pan Doradca podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie konsultacji „Młodzi w Pałacu” oraz intensywną działalność młodego pokolenia:

 

„Kontynuując cykl konsultacji „Młodzi w Pałacu” podczas którego miałem możliwość spotkania się z ponad 150 organizacjami młodzieżowymi w tym z wieloma młodzieżowymi radami miast gmin, powiatów i województw, zauważyłem jak prężnie i intensywnie działa polska młodzież w strefie administracji samorządowej i rządowej, środowiskach akademickich czy innych organizacjach pozarządowych.”

 

W swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie programów prowadzonych przez stowarzyszenie United Nations Association Poland, zaznaczając jednocześnie, że są one również ważne dla Kancelarii Prezydenta RP:

 

„W trakcie spotkania ze mną w ramach konsultacji „Młodzi w Pałacu” poruszaliście również kwestie związane z programami z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Te tematy są istotne nie tylko dla Was, ale również dla Pana Prezydenta, dla mnie oraz osób pracujących w Kancelarii Prezydenta. Staramy się i pracujemy by jak najlepiej i jak najszybciej wprowadzać je do naszego codziennego życia.”

 

Doradca ponadto wskazał aspekty w zakresie dialogu pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi, na których zależy Panu Prezydentowi:

 

„Doskonale widać, patrząc na Waszą historię, że doskonale rozumiecie ogromną wagę edukacji i wymiany poglądów, a w swoich programach angażujecie młodzież, zarówno szkół podstawowych, średnich, jak i uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. (…)To ogromne ważne, bo tylko poprzez dialog i porozumienie możemy wszystko osiągnąć. Taka właśnie jest też kadencja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który zawsze wyznawał te wartości, a Pałac Prezydencki był zawsze miejsce dyskusji i debaty różnych środowisk ideowych i politycznych.”

__________

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia – poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi.

Poleć znajomemu