Dodatkowe narzędzia

Oświadczenie majątkowe Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Podstawą publikacji jest znowelizowany art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.).

 

Zgodnie z tym przepisem informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego.

Poleć znajomemu