Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Szanowni Państwo,

Kazachstan, choć położony tysiące kilometrów od Polski, jest z Polską połączony szczególnymi związkami historycznymi. Już od dziewiętnastego wieku osiedlali się tu – lub byli przymusowo osiedlani przez carską administrację – Polacy. Wielu z nich wniosło duży wkład do rozwoju gospodarczego i technicznego tego regionu, wielu zapisało się w historii nauki. Wspomnę tylko Karola Bohdanowicza, geologa i wybitnego specjalistę w dziedzinie górnictwa oraz Piotra Zaleskiego, astronoma i geodetę, prowadzącego badania geograficzne Kazachstanu, za które otrzymał złoty medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Niestety, meandry historii spowodowały, że dla wielu Polaków Kazachstan stał się symbolem komunistycznego bezprawia i terroru. W czasach stalinowskich tysiące polskich rodzin zostało zesłanych w kazaskie stepy. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że pomoc miejscowej ludności ocaliła wielu zesłańców od śmierci. Dziś, jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dziękuję za tę pomoc.

W dwudziesty pierwszy wiek i Polska, i Kazachstan weszły jako państwa suwerenne – inaczej, niż było przez długi czas naszych wspólnych kontaktów. Dziś chcemy budować nasze relacje nie tylko w dziedzinie polityki kulturalnej, ale również w obszarze gospodarki. Sprzyja temu dynamiczny rozwój gospodarczy naszych państw. W ostatnich latach gospodarka Kazachstanu rozwijała się w tempie przekraczającym 9 procent PKB rocznie. To wynik, nawet w porównaniu z dobrymi wynikami polskiej gospodarki, naprawdę imponujący. Rozwój gospodarczy Kazachstanu to dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy już inwestują bądź zamierzają inwestować w tym rejonie. Już teraz na kazaskim rynku działa 75 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału. Wiem, że polskie firmy cieszą się zasłużoną renomą, szczególnie te działające w sektorze budowlanym. Mam nadzieję, że Narodowa Wystawa „Poland Expo” w Astanie pozwoli jeszcze bardziej zintensyfikować gospodarcze kontakty i przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy między naszymi krajami.

(Tekst został opublikowany w języku rosyjskim)

Poleć znajomemu