Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sprawiedliwość zatriumfowała

Wyrok, który zapadł w procesie milicjantów pacyfikujących kopalnię „Wujek”, daje satysfakcję i nadzieję. Satysfakcję – gdyż osoby winne jednej z najgłośniejszych zbrodni komunistycznych zostały skazane przez sąd. Nadzieję – że również sprawcy innych przestępstw, popełnionych z inspiracji lub za przyzwoleniem totalitarnej władzy, zostaną sprawiedliwie osądzeni i ukarani. Kopalnia „Wujek” przez lata była bowiem nie tylko symbolem bohaterskiego oporu przeciwko komunizmowi, ale również symbolem niemocy wymiaru sprawiedliwości III Rzeczypospolitej, która przez kilkanaście lat nie mogła osądzić winnych tragedii.

W tej sprawie oprócz wymiaru kary ważny jest też fakt, że po ponad 25 latach od tamtych wydarzeń ich sprawcy zostali uznani winnymi. O to cały czas walczyły rodziny ofiar i ich bliscy, o to zabiegała „Solidarność”. Wolna, demokratyczna Polska musi dążyć do wymierzenia sprawiedliwości winnym przestępstw totalitarnego systemu – i to zarówno tym, którzy byli wykonawcami poleceń, jak i tym, którzy za zbrodniczymi rozkazami stali. Przyszłości nie da się budować, zapominając o trudnej historii.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że nie udało się wyjaśnić wszystkich okoliczności zbrodni w kopalni „Wujek”. To prawda – na ławie oskarżonych zasiedli jej bezpośredni sprawcy, ale zabrakło tych, którzy na krwawą pacyfikację wyrazili zgodę lub co najmniej godzili się na to, że będą zabici i ranni. Trzeba zrobić wszystko, by również oni zostali jak najszybciej osądzeni i ukarani.

Poleć znajomemu