Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dlaczego będziemy musieli walczyć w Afganistanie

wypowiedź Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Wstąpienie Polski do NATO w 1999 r. spotkało się z poparciem ogromnej większości polskiego społeczeństwa. Nasza obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim to gwarancja bezpieczeństwa, to korzyści polityczne i symboliczne zamknięcie pojałtańskiego porządku Europy. Musimy jednak pamiętać, że NATO to nie tylko swoista „polisa bezpieczeństwa”, ale również międzynarodowe zobowiązania – w tym gotowość do uczestnictwa w operacjach Sojuszu, szczególnie w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Zasada, na której opiera się NATO, jest bardzo czytelna – jeżeli chcemy liczyć na pomoc, musimy lojalnie wypełniać sojusznicze zobowiązania.

Obecność polskich żołnierzy w Iraku czy Afganistanie budzi emocje i wywołuje dyskusję, tak samo, jak w innych państwach uczestniczących w tych misjach. Można, a nawet trzeba na ten temat dyskutować, pamiętając wszakże o obowiązkach, które wiążą się z naszymi sojuszami. Nikt nie może zarzucić Polsce, że jest nielojalnym partnerem – jako Prezydent Rzeczypospolitej czuję się odpowiedzialny za to, aby nigdy nie było podstaw do takich zarzutów.

Polscy żołnierze uczestniczą w misji w Afganistanie od kilku lat. Wspierają naród afgański w żmudnym procesie budowy wolnego państwa. Zwiększenie polskiego kontyngentu to konsekwencja decyzji podjętych dwa lata temu. To oczywiste, że teraz, gdy potrzeba większego niż dotąd wsparcia ze strony polskiej armii, tego wsparcia nie możemy odmówić. To nasz obowiązek – jako członka NATO, jako państwa, które chce odgrywać aktywną rolę na forum międzynarodowym i jako kraju, który dobrze wie, jak cenna jest wolność.
Poleć znajomemu