Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Cele konkursu

Celem konkursu jest kreowanie odpowiedzialności społecznej, wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i postaw zaangażowania w sprawy publiczne.

Konkurs ma promować rolę niezależnej prasy lokalnej jako czynnika wyznaczającego standardy zachowań i wzmacniającego identyfikację mieszkańców z powiatem i gminą i wspierać ją w działaniach na rzecz przeciwdziałania korupcji, wykrywania i ujawniania nieprawidłowości życia publicznego na terenie gmin i powiatów.

 

Poleć znajomemu