Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Marcin Firlej: Ze mną jest Szef Kancelarii Prezydenta RP pan Aleksander Szczygło. Dzień dobry, panie ministrze.

Aleksander Szczygło: Dobry wieczór.

Właściwie dobry wieczór. Długo zwlekaliśmy z tą nominacją dzisiaj. Ale czy to jest najlepsza kandydatura?

To jest dobra kandydatura. Kandydatura, która daje gwarancję przede wszystkim realizowania ustawy o Narodowym Banku Polskim, zwracania uwagi na kilka istotnych elementów. Po pierwsze, na utrzymanie odpowiedniej wartości złotówki. Po drugie, jednak też na dbałość o rozwój gospodarczy. I po trzecie – na zdroworozsądkowe podejście do związanego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Traktatu Akcesyjnego, który przewiduje wstąpienie Polski do strefy euro. Mówię o tym zdrowym rozsądku w takim znaczeniu, że Polska ten czas, w którym powinna przystąpić do strefy euro, powinna skorelować przede wszystkim z własnym interesem gospodarczym.

Właśnie mówił pan przed chwilą o dbałości o interes gospodarczy państwa. Czy to jest rzeczywiście to, na co pan prezydent Kaczyński stawiał od samego początku, poza oczywiście dbałością o silną złotówkę? I tutaj pojawiły się już pierwsze wypowiedzi ekspertów, komentatorów, którzy mówią, że chyba może się okazać, że w przypadku tej kandydatury dbałość o interes gospodarczy przeważy nad dbałością o złotówkę, że nowy kandydat może być zbyt uległy wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wszyscy wiemy, żę jest jego bliskim współpracownikiem.

Panie redaktorze, jest tak, że zgodnie z Konstytucją to prezydent przedstawia Sejmowi kandydaturę na prezesa Narodowego Banku Polskiego. I poglądy prezydenta oczywiście są uwzględniane w jakimś stopniu przy wyborze kandydata, ale też proszę pamiętać, że prezes Narodowego Banku Polskiego jest niezależnym organem konstytucyjnym.

Ale czy bycie wiceszefem banku komercyjnego, a później bycie jego szefem przez kilka miesięcy, to są odpowiednie kompetencje, aby objąć nadzór nad Narodowym Bankiem Polskim?

To są wystarczające kompetencje. Trzeba wziąć pod uwagę wykształcenie pana Sławomira Skrzypka – mam na myśli zarówno studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej ale też studia zagraniczne, tytuł MBA, czyli wszystko to, co daje możliwość oglądu sytuacji gospodarczej Polski, a co za tym idzie, też funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego.

Czy to nie jest tak, że rzeczywiście ta ławka kandydatów prezydenta Kaczyńskiego była krótka, jeśli tak późno pan prezydent się zdecydował – po kilku kandydaturach, po jednym kandydacie, który zrezygnował? No i tutaj jednak trudno porównywać pana Sławomira Skrzypka na przykład do pana profesora Leszka Balcerowicza, jeśli chodzi o wykształcenie, jeśli chodzi o kompetencje w bankowości. Nie mówię o finansach, mówię o tym sektorze bankowym.

Ja też nie chciałbym porównywać, dlatego że pan profesor Leszek Balcerowicz swoją aktywnością od kilkunastu lat zrobił na pewno wiele dobrego, ale myślę, że pewien dogmatyzm w myśleniu o gospodarce, o finansach położył się cieniem szczególnie na ostatnich kilku latach jego prezesury.

Ale nie było kandydata o porównywanych kompetencjach do profesora Balcerowicza, tych kompetencjach finansowych – tak, żeby nie pojawiały się wątpliwości, takie pytania, jak w przypadku pana Sławomira Skrzypka?

Ja nie znam tych wątpliwości ani tych pytań. To pan redaktor o nich wspomina. Ja mówię, że kandydatura pana Sławomira Skrzypka jest dobrą kandydaturą, dającą gwarancję przestrzegania tych trzech głównych elementów, o których wspominałem na początku.

Panie ministrze, myśli pan, że pan Sławomir Skrzypek może się obawiać głosowania w Sejmie? Czy to jest już tak naprawdę formalność?

Oczywiście, to Sejm podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu w głosowaniu kandydatury pana Sławomira Skrzypka. I mam nadzieję, że będzie to decyzja pozytywna.

Ale czy pan prezydent już na przykład konsultował z szefami partii politycznych czy na przykład z premierem kandydaturę, którą dzisiaj wysunął?

Mam nadzieję, że Sejm podejmie pozytywną decyzję.

Ale czy była taka konsultacja?

Mam nadzieję, że Sejm podejmie pozytywną decyzję w tej sprawie.

Tę decyzje podejmie z całą pewnością już niedługo. Moim i państwa gościem był minister Aleksander Szczygło, Szef Kancelarii
Poleć znajomemu