Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sprawy społeczne

Prezydent Lech Kaczyński starał się reprezentować interesy wszystkich obywateli, realizując program solidarnej Polski. Wszystkie grupy społeczne powinny mieć bowiem możliwość korzystania z dobrodziejstw systemu demokratycznego i gospodarki rynkowej. Jednocześnie prezydent podkreślał, że żadna grupa nie ma prawa budować własnych przywilejów kosztem innych. Dlatego też, Lech Kaczyński krytykował przesadny korporacjonizm i działał na rzecz szerszego otwarcia wielu zawodów i środowisk, szczególnie dla ludzi młodych.

 

Pałac Prezydencki jest miejscem wypracowywania kompromisowych rozwiązań, miejscem konsultacji i mediacji, spotkań Prezydenta RP z przedstawicielami różnych środowisk.


Od początku swej prezydentury Lech Kaczyński popierał i inicjował działania na rzecz umacniania praw rodzin, polepszania ich sytuacji ekonomicznej i otwierania nowych perspektyw rozwoju. Prezydent wspierał swoim autorytetem zwłaszcza te działania, które chronią rodziny przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego, które tworzą warunki do harmonijnego łączenia pracy zawodowej kobiet z obowiązkami rodzinnymi. Czwartego października 2007 roku prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wprowadzającą ulgę na dzieci. Dzień później podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny.


Z inicjatywy prezydenta powstało wiele projektów społecznych, których efektem była nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podpisana przez Prezydenta RP 28 listopada 2008 roku. Pałac Prezydencki organizował debaty dotyczące współczesnych problemów rodziny. Do ważniejszych zaliczyć można: „Sędzia rodzinny w Polsce i na świecie” (czerwiec 2008) czy „Współczesna rola ojca” (czerwiec 2009).

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, NASTĘPNA
Poleć znajomemu