Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Polityka pamięci

Prezydent na WesterplattePolityka przywracania pamięci i prawdy historycznej o Polsce i Polakach jest jednym z filarów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jeszcze jako prezydent Warszawy, organizując obchody 60 rocznicy Powstania Warszawskiego i budując jego Muzeum, Lech Kaczyński nadał wysoką rangę polskiej polityce historycznej. Jej pełny program sformułował po objęciu urzędu Prezydenta RP. Działania i inicjatywy Lecha Kaczyńskiego poświęcone przywracaniu pamięci były tym bardziej ważne, że w ostatnich latach nasiliły się próby fałszowania historii w wielu europejskich krajach.


Przywracanie pamięci ma ogromne znaczenie dla budowy wspólnoty i umacniania tożsamości narodowej Polaków. W wymiarze międzynarodowym służy obronie interesów Polski i budowie stosunków dobrosąsiedzkich. Przesłanie to mógł usłyszeć cały świat 1 września 2009 roku na Westerplatte. Podczas uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Lech Kaczyński obronił prawdę historyczną i dowiódł, jak nawet bolesna przeszłość może pomagać a nie szkodzić w kształtowaniu relacji między państwami i narodami.


Prezydent uczestniczył w wielu uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i postacie, które zapisały się w historii Polski. Dwudziestego ósmego czerwca 2006 roku był gospodarzem obchodów 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca, w których udział wzięli m.in. prezydenci Węgier, Czech, Słowacji i Niemiec. Siedemnastego września 2007 roku Lech Kaczyński udał się wraz z liczną delegacją do Katynia, aby oddać hołd polskim oficerom pomordowanym przez Sowietów. Dwudziestego siódmego września 2009 roku na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, podczas której, za pośrednictwem weteranów walki o niepodległość Polski, prezydent przekazał reprezentantom młodego pokolenia Polaków Testament Polskiego Państwa Podziemnego.

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu