Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Kultura i tożsamość

Prezydent od początku kadencji poświęcał dużo uwagi kulturze narodowej. Doceniał jej znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski i dostrzegał problemy, z jakimi się boryka. Lech Kaczyński podkreślał, że państwo powinno być najważniejszym mecenasem kultury narodowej, bo jest to dziedzina wymykająca się regułom wolnorynkowym.

Jedną ze zmian, które po objęciu urzędu Lech Kaczyński wprowadził w funkcjonowaniu Kancelarii Prezydenta RP było powołanie Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Wspomaga ono działania prezydenta w obszarze kultury, m.in. utrzymując kontakty ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą czy też przygotowując wydarzenia kulturalne. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych w rozmowach prezydenta ze środowiskami twórczymi, jest kwestia finansowania polskiej kultury, w tym także mediów publicznych. Lech Kaczyński uważa, że istnienie sprawnych mediów publicznych jest niezbędnym elementem funkcjonowania wspólnoty państwowej i narodowej. Podobnie, jak dobry stan innych obszarów kultury, zarówno tej masowej jak i bardziej elitarnej. Bez nich bowiem nie może w dłuższej perspektywie trwać i odnosić sukcesów żadne suwerenne państwo.

Opierając się na przekonaniu, że mediom publicznym zapewnić trzeba przede wszystkim stabilność i odpowiedni poziom finansowania, prezydent sprzeciwiał się próbom osłabienia pozycji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Pierwszego maja 2008 roku zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (Sejm podtrzymał prezydenckie weto 25 lipca 2008 r.). Zajmując stanowisko w sprawie proponowanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych, prezydent brał też pod uwagę opinię świata kultury i mediów. W maju i lipcu 2009 roku w Pałacu Prezydenckim odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami tych środowisk, którzy zaapelowali do prezydenta o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Siedemnastego lipca 2009 roku Lech Kaczyński odmówił podpisania tej nowelizacji. Jedenastego września 2009 roku Sejm RP podtrzymał weto prezydenckie.
 

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu