Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Gospodarka

Lech Kaczyński dużo uwagi poświęcał sprawom gospodarczym, które mają zasadnicze znaczenie dla kraju i obywateli. Do grona doradców włączył ekonomistów, a przedstawiciel Prezydenta RP uczestniczy w pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta byli obecni na posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach poświęconych problemom finansów publicznych.


Prezydent opowiadał się za rozłożeniem obciążeń fiskalnych w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Dlatego też, był przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce podatku liniowego. Od początku kadencji prezydent wspierał rządzących w działaniach na rzecz obniżenia podatków. Między innymi, 26 czerwca 2007 roku podpisał ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy której obniżona została składka rentowa, a 8 października 2007 roku podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Prezydent sprzyjał przygotowanym przez minister finansów prof. Zytę Gilowską zmianom znacząco obniżającym podatki. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2009 roku, wprowadzając nową skalę PIT ze stawkami 18 i 32 proc. w miejsce trzystopniowej: 19, 30, 40 proc.


Lech Kaczyński uważał, że tylko przemyślana i odpowiedzialna prywatyzacja majątku państwowego może poprawiać efektywność gospodarki. Prezydent wielokrotnie zwracał uwagę, że państwo – aby skutecznie realizować swoje zadania wobec obywateli, np. obowiązki związane z bezpieczeństwem – musi zachować kontrolę nad strategicznymi gałęziami gospodarczymi, takimi, jak choćby sektor finansowy czy energetyczny.


Przyjęcie przez Polskę waluty euro w opinii Lecha Kaczyńskiego wynika z zobowiązań układu akcesyjnego do Wspólnot Europejskich – wtedy zapadła decyzja o wprowadzeniu euro w Polsce, jednak termin nie został wyznaczony. Honorując te ustalenia, Prezydent RP oczekiwał określenia takiej daty i opracowania takiego scenariusza przygotowań, aby miało to pozytywny, a nie destrukcyjny, wpływ na polską gospodarkę. Dlatego prezydent od początku uznawał wskazaną przez rząd datę 2011 (później 2012 roku) za nierealną oraz oceniał, że wprowadzenie złotego do mechanizmu przygotowującego przyjęcie euro – tzw. korytarza walutowego ERM II – w czasie kryzysu gospodarczego będzie miało fatalne skutki dla polskich finansów. Prezydent opowiedział się za przeprowadzeniem referendum na temat daty wprowadzenia euro w Polsce, poprzedzonego otwartą dyskusją o zyskach i stratach związanych z przystąpieniem do strefy euro.

 

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu