Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Bezpieczeństwo

Jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej prezydent zabiegał, aby w dynamicznie zmieniającym się świecie nasza armia była zdolna stawić czoła nowym zagrożeniom. Już w październiku 2006 roku Lech Kaczyński ogłosił, iż Wojsko Polskie stanie się w pełni profesjonalne. Ta decyzja zapoczątkowała w Ministerstwie Obrony Narodowej prace koncepcyjne nad reformą armii. Powstały na początku 2007 roku projekt uwzględniał, że profesjonalizacja wojska to długotrwały i kosztowny proces. Aby nie osłabić zdolności bojowych armii, reformę podzielono na cztery etapy, obejmujące okres 2007 - 2018. Prezydent opowiedział się za utrzymaniem armii liczącej 150 tys. żołnierzy.

 

Jednym z kroków usprawniających polską armię była nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony, wprowadzająca m.in. Dowództwo Wojsk Specjalnych jako nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP, podpisana przez prezydenta 13 czerwca 2007 roku. Natomiast 13 listopada 2007 roku Lech Kaczyński zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, w której zawarto wizję polskich sił zbrojnych. Określając zagrożenia, strategia wskazuje m.in., że Polska jako kraj graniczny NATO i UE zajmuje ważne miejsce w europejskim systemie bezpieczeństwa.


Lech Kaczyński uważa, że wojsko jest znaczącym atutem polskiej polityki zagranicznej. Stąd poparcie prezydenta dla czynnego udziału polskich żołnierzy w misjach prowadzonych pod auspicjami nie tylko NATO czy UE, ale również ONZ.


Czternastego marca 2006 roku prezydent przesłał do Sejmu projekty ustaw o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i powołaniu nowych wojskowych służb specjalnych. Z dniem 1 października 2006 roku zaczęły funkcjonować Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jednocześnie zlikwidowano WSI i rozpoczęto proces weryfikacji żołnierzy i pracowników, ubiegających się o przyjęcie do nowych służb. Dziesiątego stycznia 2007 roku prezydent podpisał nowelizację ustaw likwidujących WSI, która umożliwiła ujawnienie raportu z weryfikacji żołnierzy WSI. Te zmiany przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa RP i zwiększyły zaufanie do Polski naszych sojuszników z NATO.

 

Awansując na stopnie generalskie i wyznaczając na najważniejsze stanowiska w Siłach Zbrojnych, Lech Kaczyński kierował się między innymi zasadą promowania oficerów młodych, z wiedzą zdobytą w nowoczesnych uczelniach wojskowych oraz doświadczeniem wyniesionym z misji.


W opinii Prezydenta RP, armia musi dbać o swoją tożsamość i tradycje. Ma być powodem do dumy dla Polaków.

 

1, 2, 3, 4, NASTĘPNA
Poleć znajomemu