Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Konkurs Kancelarii Prezydenta RP - FILARY DEMOKRACJI LOKALNEJ

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs dla prasy lokalnej „Filary demokracji lokalnej”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców prasy lokalnej o zasięgu gminnym i powiatowym.

 

Na konkurs można zgłaszać teksty w kategorii Małe Ojczyzny - najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku. Jedna redakcja może zgłosić najwyżej 3 publikacje lub serie publikacji będących kontynuacją tego samego tematu. Jeden autor może przesłać najwyżej 1 pracę.

 

Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio Program Pierwszy, Gazeta Wyborcza oraz portal Serwis Samorządowy LEX. Laureatów Konkursu wyłoni jury w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów Konkursu.

 

Jury przyzna nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Nagrodą główną w Konkursie jest statuetka „Filary Demokracji Lokalnej” oraz tablet dla autora nagrodzonej pracy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają pióro wieczne Prezydenta RP.

 

Specjalne wyróżnienie za najlepszy artykuł promujący samorządowych liderów i obywatelskie dyskusje na temat najważniejszych problemów samorządów przyzna redakcja portalu Serwis Samorządowy LEX.

 

Kryteria oceny tekstów historycznych to: atrakcyjność tematu, jego lokalność, rzetelna dokumentacja faktograficzna, świadkowie, różne punkty widzenia, szersze tło historyczne opisywanego wydarzenia, poprawność językowa.

 

Zgłoszenia do konkursu z zaznaczeniem kategorii należy przesyłać na adres Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, lub emailem na adres:. Termin nadsyłania artykułów i materiałów prasowych upływa z dniem 30.04.2013 roku. W tytule maila lub na kopercie należy dopisać „KONKURS – Filary Demokracji Lokalnej”.

 

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.

 

Poleć znajomemu