Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Filary Demokracji Lokalnej

Konkurs dla dziennikarzy prasy lokalnej
 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs dla prasy lokalnej „Filary demokracji lokalnej”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców prasy lokalnej o zasięgu gminnym i powiatowym. Na konkurs można zgłaszać teksty w dwóch kategoriach:

 
Kategoria 1. Małe Ojczyzny - najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku.

UWAGA: Jeden autor może przesłać najwyżej 3 prace; serie publikacji będą traktowane jak jedna praca.

 

Kategoria 2. Historia Mojej Gazety - esej opowiadający historię powstania i rozwoju działającej gazety lokalnej, napisany przez wydawcę specjalnie na potrzeby tego konkursu. Wydawcy kilku tytułów mogą przesłać tekst o wybranej gazecie lub o wydawnictwie, jako całości.

UWAGA: Teksty o objętości 10.000 do 15.000 znaków komputerowych, zapisane w programie Word czcionką 12 pkt. Times New Roman.

 

Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio Program Pierwszy oraz Gazeta Wyborcza. Laureatów Konkursu wyłoni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów Konkursu. Przewodniczącym jury jest Stefan Bratkowski, honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

Jury przyzna dwie nagrody główne, po jednej w każdej kategorii. Nagrodami w Konkursie są statuetki „Filary Demokracji Lokalnej” oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000,- zł., ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

 

Kryteria oceny tekstów historycznych to: atrakcyjność tematu, jego lokalność, rzetelna dokumentacja faktograficzna, świadkowie, różne punkty widzenia, szersze tło historyczne opisywanego wydarzenia, poprawność językowa.

 

Kryteria oceny esejów wydawców to: bogactwo faktów, pokazanie emocji związanych z budowaniem redakcji, przeszkód i sposobów ich pokonywania, więzi z czytelnikami, pozycji gazety na lokalnym rynku, jej opiniotwórczy charakter.

 

Zgłoszenia do konkursu z zaznaczeniem kategorii należy przesyłać na adres Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, lub emailem na adres: . Termin nadsyłania artykułów i materiałów prasowych upływa z dniem 30.04.2011 roku. W tytule maila lub na kopercie należy dopisać „Konkurs – Filary Demokracji Lokalnej”.

 

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się 4 czerwca 2011 roku w Pałacu Prezydenckim.

 

Poleć znajomemu