Dodatkowe narzędzia

Ekonomia

Materiały z działu EKONOMIA mają pomóc w wyjaśnieniu procesów gospodarczych, mechanizmów działania rynku, pojęć finansowych . Wszystkie te problemy mają szczególne znaczenie zarówno dla gospodarki państwa, jak również dla domowych budżetów i życia rodzinnego.

Historia

Materiały z działu HISTORIA dotyczą ważnych wydarzeń z przeszłości Narodu, zdarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Pozwalają zrozumieć dawne losy Polaków, jak również uczą patriotyzmu.

Prawo

Materiały z działu PRAWO służą rozwijaniu wiedzy o systemie stanowienia prawa w Polsce, źródłach prawa, a także o trójpodziale władz: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.  Dotyczą roli Konstytucji RP, ustaw i innych aktów w polskim systemie prawnym.

Pliki do pobrania

Społeczeństwo

W dziale SPOŁECZEŃSTWO znajdują się materiały dotyczące funkcjonowania człowieka w życiu społecznym , w rodzinie, w różnych grupach – rówieśniczych, zawodowych.  Materiały mają pomóc w wyjaśnieniu podstawowych cech i funkcji państwa, samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych, uczniowskich, jak również życia w społeczeństwie. 

Stosunki międzynarodowe

Materiały z działu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE dotyczą relacji międzypaństwowych, współpracy w ramach regionu, kontynentu, świata, w ramach różnych organizacji, jak również stosunków dwustronnych. Pomogą w pogłębianiu wiedzy o działaniach międzynarodowych organizacji, m.in. z zakresu ochrony praw człowieka, praw osobistych, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Poleć znajomemu