Dodatkowe narzędzia

Województwo Śląskie

BĘDZIN

 
Na cmentarzu parafialnym, przy ul. Podzamcze znajduje się ziemna mogiła nieznanego powstańca styczniowego z 1863 r.
 
Na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego z ul. Modrzejewską, przed dworcem PKP znajduje się pomnik upamiętniający powstańców poległych 5 maja 1864 r.
 
BIELSKO - BIAŁA
 
Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła uczestnika powstania styczniowego Józefa Heike zmarłego w 1916 r.
 
CZĘSTOCHOWA,
 
Na cmentarzu przy ul. Św. Rocha znajdują się obok siebie dwie mogiły pojedyncze powstańców styczniowych z 1863 r., Sebastiana Rogacza i Ksawerego Wołowskiego oraz mogiła nieznanego powstańca.
 
Na cmentarzu św. Rocha znajdują się trzy mogiły weteranów powstania styczniowego. Pochowani w nich są: Antoni Chlewski, Józef Chrzanowski, Antoni Skowroński. Na cmentarzu - Kule pochowano pięciu Weteranów powstania styczniowego. Są to: Jan Gołakowski (zm. 1926 r.), Józef Leszczyński (zm. 1927 r.), Polikarp Mazowiecki (zm. 1921 r.), Piotr Józef Olszewski (zm. 1922 r.), Edward Szczodrowski (zm. 1922 r.).
 
DĄBROWA ZIELONA
 
Na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobowcu spoczywa powstaniec styczniowy płk inż. Tadeusz Suchecki.
 
KATOWICE
 
Na cmentarzu garnizonowym przy ul. Meteorologów przy kwaterze żołnierzy poległych podczas I wojny światowej znajduje się mogiła Weterana powstania Antoniego Walczaka.
 
KŁOBUCK
 
Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła uczestnika powstania Jana Biluchowskiego, zmarłego w 1908 r.
 
KŁOMNICE
 
Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców prawdopodobnie z oddziału Aleksandra Lütticha poległych w 1863 r. w walkach na terenie Kłomnic i okolic.
 
KONIECPOL, ul. MICKIEWICZA
 
Na cmentarzu parafialnym znajdują się dwie mogiły zbiorowe powstańców styczniowych z oddziałów naczelnika J. Oksińskiego oraz ppłk. Z. Chmieleńskiego.
 
KRUSZYNA
 
Na cmentarzu parafialnym w mogile zbiorowej zostali pochowani nieznani powstańcy z oddziałów gen. Edmunda Taczanowskiego i płk. Franciszka Kopernickiego, polegli 29 sierpnia 1863 r. w bitwie stoczonej na polach pomiędzy Kruszyną a Nieznanicami. Dane mówią o ponad 60 poległych powstańcach z tych oddziałów złożonych głównie z ochotników z Wielkopolski.
 
KRZEPICE
 
Na cmentarzu parafialnym znajdują się trzy mogiły, w których pochowano m.in. uczestników powstania styczniowego: Lucjana Lipińskiego, Zygmunta Antoszewskiego oraz Władysława i Mikołaja Brodzic – Frąckiewiczów.
 
LELÓW – MEŁCHÓW
 
Mogiła zbiorowa prawdopodobnie 46 powstańców z oddziału Zygmunta Chmieleńskiego, poległych w boju stoczonym pod Mełchowem 30 września 1863 r. W boju tym polegli i zmarli z ran Węgier kpt Otto Esterhazy i płk Teofil Władyczański-Zaremba oraz kapelan ojciec Zygmunt Trawiński ze zgromadzenia OO. Paulinów z Częstochowy. Ranny został wówczas Adam Chmielowski – późniejszy Św. Brat Albert.
 
LELÓW
 
Na starym cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców prawdopodobnie z oddziału Zygmunta Chmeleńskiego poległych w boju stoczonym pod Kwiliną 21 października 1863 r.
 
ŁAZY - NIEGOWONICE
 
Na cmentarzu katolickim znajduje się mogiła zbiorowa 8 powstańców z oddziału Józefa Miniewskiego poległych w bitwie pod Krzykawką w 5 maju 1863 r.
 
ŁAZY
 
 W lesie w rejonie ul. Kolejowej znajduje się krzyż drewniany upamiętniający miejsce bitwy powstańców styczniowych poległych 22 marca 1863 r.
 
MIEDŹNO
 
Na cmentarzu parafialnym pochowano 15 powstańców styczniowych: trzynastu poległych w Mazówkach 3 października1863 r. i dwóch w Kołaczkowicach. W mogile są pochowani m.in.: Aleksander Mazurkiewicz, Józef Zawada, Wawrzyniec Jędrzejewski, Józef Kamulski, Władysław Buchwald, Jan Dabioch, Teofil Zwoliński, Feliks Kubicki, Julian Konarski.
 
MYSZKÓW – MRZYGŁÓD
 
Przy ul. Traugutta znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych 7 powstańców z oddziału Teodora Kajetana Cieszkowskiego poległych w walce pod Mrzygłodem 1 marca 1863 r.
 
OGRODZIENIEC - RYCZÓW
 
Na terenie lasów pomiędzy Księdzą Górą a Sołtysią Górą znajduje się mogiła zbiorowa, gdzie  pochowano nieznaną liczbę powstańców styczniowych poległych w 1863 r.
 
OGRODZIENIEC – FUGASÓWKA
 
W mogile znajdującej się przy torze kolejowym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców poległych w 1863 r.
 
PSZCZYNA
 
Mogiła Weterana powstania ułana Edwarda Kozielskiego.
 
RĘDZINY
 
Na cmentarzu parafialnym znajdują się dwie mogiły rodzinne, w których pochowano uczestników powstania styczniowego: Feliksa Erazma Czakiego i Konrada Korczaka Hubickiego.
 
RUDA ŚLĄSKA – ORZEGÓW
 
Na nieczynnym cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła powstańca 1863 r. Konstantego Latki.
 
SOSNOWIEC – KONSTANTYNÓW
 
Przy ul. Jana Staszica i J. Szewczyka znajduje się kapliczka wystawiona w latach 70 XIX w. wraz ze zbiorową mogiłą 30 powstańców z oddziału Apolinarego Kurowskiego poległych w boju stoczonym o Sosnowiec 6-7 lutego 1863 r.
 
SOSNOWIEC – ZAGÓRZE
 
Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców z 1863 r.
 
SZCZEKOCINY
 
Na „starym” cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 6 powstańców poległych w 1863 r. Pochowani tam są: Jan Nowacki, Marcin Mrożek, Piotr Osetek, Feliks Staszewski, Aleksander Jarmundowicz, Paulin Pasierbiński.
 
USTROŃ
 
Na cmentarzu parafialnym znajduje się grobowiec rodzinny, w którym pochowano m.in. uczestnika powstania styczniowego Klemensa Frąckowiaka.
 
WĄSOCZ GÓRNY, Gm. POPÓW
 
W mogile pochowano 34 powstańców z oddziału Aleksandra Lütticha poległych w boju stoczonym pod Wąsoczem i Więckami 23 kwietnia 1863 r. w miejscu zwanym Warowna Góra. W boju poległo 16 znanych z nazwiska i 18 nieznanych powstańców.
 
ZAWIERCIE, ul. PADEREWSKIEGO
 
W mogile zbiorowej pochowano nieznanych powstańców styczniowych z oddziału Teodora Cieszkowskiego poległych w walce z kozakami 22 marca 1863 r.
 
ŻARKI
 
Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców z oddziału Rudolfa Stanisława Franaszka poległego 23 kwietnia 1863 r. oraz 8 powstańców poległych 24 września 1863 r.
Poleć znajomemu