Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Polityka rodzinna

Prezydent uważa, że istnieje potrzeba stworzenia szerokiej, kompleksowej strategii polityki rodzinnej, planu, który zdobędzie jak najszerszą akceptację społeczną i polityczną. Dotychczas w naszym kraju brak było kompleksowego ujęcia polityki rodzinnej, a wprowadzane rozwiązania nie były elementem spójnej strategii i miały charakter wybiórczy. Dlatego w Kancelarii Prezydenta powołany został specjalny zespół ekspertów. W oparciu o jego prace opracowany został Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. Powinien on stanowić fundament do wdrażania szerokiej i spójnej palety kompleksowych rozwiązań. Program skupia się na trzech kluczowych obszarach działań:

  • odnowa demograficzna - czyli zwiększenie dzietności,
  • dobre rodzicielstwo,
  • dobre dzieciństwo.
Spośród 44 rekomendacji zawartych w programie „Dobry Klimat dla Rodziny” warto wymienić m.in.: wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci poprzez ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie potomstwa; wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin przez wprowadzenie kompleksowej polityki mieszkaniowej dla osób o rożnej zamożności; zorganizowanie czasu pracy w sposób przyjazny rodzicom; wprowadzenie elastycznego i prostego systemu urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem; zwiększenie dostępności do instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem m.in. poprzez wprowadzenie górnego limitu wysokości opłaty rodziców za opiekę w żłobkach i klubach dziecięcych. Wśród postulatów z zakresu polityki rodzinnej zgłaszanych przez Prezydenta warto wymienić również propozycję stworzenia ogólnopolskiej karty dużej rodziny.
 
Ważnym krokiem na drodze do odnowy demograficznej jest budowanie politycznego konsensusu wokół najważniejszych problemów polskiej rodziny. Prezydent, w myśl hasła „zgoda buduje”, przekonuje wszystkie siły o konieczności zapewnienia stabilności polityki rodzinnej. Brak trwałości i ciągłości stosowanych rozwiązań to druga obok fragmentaryczności największa dotychczasowa słabość polityki rodzinnej w Polsce. Dlatego też prezentacja Programu „Dobry Klimat dla Rodziny” miała miejsce podczas spotkania z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. Prowadzone są również szerokie konsultacje społeczne w sprawie tego dokumentu.
 
Kancelaria organizuje także debaty publiczne, których celem jest budowanie szerokiego porozumienia wokół problemów polityki rodzinnej. Jak pokazała debata pt: „Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci?” , pomimo różnic światopoglądowych i pomysłów na życie, możliwe jest zbliżenie stanowisk. Odnowa demograficzna wymaga stworzenia „dobrego klimatu dla rodziny” w jej najbliższym otoczeniu. Prezydent dostrzega potrzebę przeprowadzenia debat również w regionach - z udziałem samorządów, ekspertów, rodzin i pojedynczych obywateli. Takie debaty będą stanowiły wyjątkową, oryginalną przestrzeń dyskusji, pozwalającą na rzetelną konfrontację koncepcji i oczekiwań.
Zobacz więcej:

 
Zwiększenie dzietności w Polsce wymaga budowania stabilności rodzin. Zdaniem Prezydenta, trzeba stawiać pytania i wymagania polityce gospodarczej, administracji i edukacji. Niezbędne jest więc wspieranie rozwoju gospodarczego oraz stabilności rynku pracy – to na jego bazie możemy wzmocnić ekonomiczne poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin. Prezydent zachęca i wspiera rząd w pracach nad kompleksową reformą rynku pracy, której celem jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia.

 


 

 

Poleć znajomemu