Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 20 marca 2013

Rusza nowa edycja konkursu dla prasy lokalnej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs dla prasy lokalnej „Filary demokracji lokalnej”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców prasy lokalnej o zasięgu gminnym i powiatowym.

 
Na konkurs można zgłaszać teksty w kategorii Małe Ojczyzny - najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku. UWAGA: Jedna redakcja może zgłosić najwyżej 3 publikacje lub serie publikacji będących kontynuacją tego samego tematu. Jeden autor może przesłać najwyżej 1 pracę.
 
Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio Program Pierwszy oraz Gazeta Wyborcza. Laureatów Konkursu wyłoni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów Konkursu.
 
Jury przyzna nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Nagrodą główną w Konkursie jest statuetka „Filary Demokracji Lokalnej” oraz tablet dla autora nagrodzonej pracy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają pióro wieczne Prezydenta RP.
 
Kryteria oceny tekstów historycznych to: atrakcyjność tematu, jego lokalność, rzetelna dokumentacja faktograficzna, świadkowie, różne punkty widzenia, szersze tło historyczne opisywanego wydarzenia, poprawność językowa.
 
Zgłoszenia do konkursu z zaznaczeniem kategorii należy przesyłać na adres Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, lub emailem na adres: . Termin nadsyłania artykułów i materiałów prasowych upływa z dniem 30.04.2013 roku. W tytule maila lub na kopercie należy dopisać „KONKURS – Filary Demokracji Lokalnej”.
 
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w  czerwcu 2013 roku Pałacu Prezydenckim.

 

Zobacz regulamin konkursu

Poleć znajomemu