Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 grudnia 2012

Przedstawiciele instytucji rolniczych z Mołdawii z wizytą w Pałacu Prezydenckim

  |   Przedstawiciele instytucji rolniczych z Mołdawii z wizytą w Pałacu Prezydenckim Przedstawiciele instytucji rolniczych z Mołdawii z wizytą w Pałacu Prezydenckim Przedstawiciele instytucji rolniczych z Mołdawii z wizytą w Pałacu Prezydenckim

W środę w Pałacu Prezydenckim gościli przedstawiciele mołdawskich instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych związanych z rolnictwem. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty studyjnej, mającej na celu przygotowanie tego kraju do przyszłego członkowstwa w strukturach UE. Reprezentanci instytucji mołdawskich zainteresowani są rozwiązaniami prawnymi oraz wykonawczymi w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, które funkcjonują w Polsce oraz zapoznaniem się z polskimi doświadczeniami związanymi z dostosowywaniem się do wymogów unijnych.


Spotkanie poświęcone było także wymianie doświadczeń w zakresie roli organizacji obywatelskich w rozwoju obszarów wiejskich. Swoimi doświadczeniami dzieliła się Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie pokazało skalę zmian, jakie zaszły na polskiej wsi i ważną rolę, jaką odegrały w tym procesie organizacje obywatelskie i ich współpraca poprzez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji prowadzących działania na rzecz wsi.
 

Poleć znajomemu