Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 czerwca 2012

Finał konkursu „Filary demokracji lokalnej”

  |   Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie „Filary demokracji lokalnej” Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie „Filary demokracji lokalnej” Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie „Filary demokracji lokalnej”

- Nie ma demokracji bez prasy lokalnej - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski wręczając w poniedziałek nagrody i wyróżnienia w konkursie „Filary demokracji lokalnej”.

 

- Dla mnie to ważne wydarzenie, podkreślające, że demokracja, budowanie sposobu myślenia demokratycznego to przede wszystkim wielka praca wśród ludzi, praca na rzecz przezwyciężenia odziedziczonego po trudnej przeszłości sposobu myślenia i działania, że wszystko musi być centralne - powiedział Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Zaznaczył, że kiedyś wszystko było centralnie decydowane, oceniane, planowane zarówno w gospodarce, jak też kulturze i w każdym obszarze życia społecznego.

 

Dzisiaj - powiedział prezydent - trzeba to wspólnym wysiłkiem przekreślić i wspólnym wysiłkiem zbudować  przekonanie odwrotne - że wiele rzeczy niesłychanie istotnych musi być dokonywanych jak najniżej, wśród ludzi, a składać się na wielką mozaikę wspólnych działań, wspólnych poglądów, wrażliwości, wiedzy.

 

Prezydent dziękował wszystkim, którzy podtrzymują w prasie lokalnej tematykę historyczną; związaną z historią, tradycją, doświadczeniem ludzi tam mieszkających. - Tędy wiedzie droga do zbudowania mocnego zakorzenienia w tradycji po to, aby odważnie myśleć o przyszłości całej Ojczyzny, ale też małych Ojczyzn - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Nagrodę główną: Statuetkę FILARY DEMOKRACJI LOKALNEJ oraz 5.000 złotych otrzymał Krzysztof Jakubowski za artykuł pt. „Matka Polka z żydowskim dzieckiem” opublikowany w "Tygodniku Ciechanowskim".  Jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce autorowi pięknej i optymistycznej historii o polskiej służącej z mazowieckiej wsi, Mariannie Cebulskiej, która podczas okupacji zamieszkała ze swoimi gospodarzami w warszawskim getcie. Wyprowadziła stamtąd ich małą córeczkę Tereskę, którą opiekowała się aż do wyzwolenia. 

 

Wyróżnienie i 3.000 złotych otrzymała Monika Gałuszka-Sucharska za artykuł „Aresztowani w Wielkim Tygodniu” opublikowany w "Gazecie Powiatowej - Wiadomości Oławskie". Wyróżniona praca opowiada o dramatycznym zderzeniu maryjnego ruchu młodzieżowego Sodalicji Mariańskiej z okrucieństwem powojennej władzy ludowej. Aresztowania młodzieży w Wielkim Tygodniu 1951 roku nigdy nie zostały rozliczone, a oprawcy, nie zawsze anonimowi, pozostali bezkarni.
 

Wyróżnienie i 3.000 złotych otrzymał Jarosław Jurkowski za artykuł „Ta wojna wciąż trwa, w ludziach i w ziemi” opublikowany w "Nowej Gazecie Lokalnej". Wyróżniony tekst opowiada o tym, jak trudno było być Ślązakiem na Opolszczyźnie w maju 45 roku, kiedy po jednej stronie Odry stacjonowała Armia Czerwona, po drugiej polska komunistyczna administracja. Pociągami nadciągały repatrianci, a drogami przybywali szabrownicy chętni na pałacowe dobra. Ślązacy przekuwali niemieckie napisy na grobach na łacińskie, po to aby uchronić je przed dewastacją.
 

Partnerami Konkursu byli: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio Program Pierwszy oraz "Gazeta Wyborcza". Laureatów Konkursu wyłoniło jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Partnerów Konkursu.

Poleć znajomemu