Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Projekt ustawy o ochronie krajobrazu

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W konsultacjach można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: [email protected], jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.


Prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu ustawy do 20 czerwca 2013 roku.
 

Zobacz projekt ustawy przesłany do Sejmu>>

 

Zobacz także:
FDP: Krajobraz Polski dobrem publicznym

Prezydent: Krajobraz dobrem wspólnym

Poleć znajomemu