Dodatkowe narzędzia

Kontakt

Kontakt w sprawach FDP:
 • Biuro Projektów Programowych
  Forum Debaty Publicznej - Kancelaria Prezydenta RP

  tel.: (0048) 22 695-11-07
  email:
Kontakt z poszczególnymi FDP:
 • Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przrodnicze bogactwem Polski
 • Gospodarka konkurencyjnej Polski
 • Sprawne i służebne państwo
 • Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina
 • Samorząd terytorialny dla Polski
  [email protected]
 • Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny
 • Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju

 

Poleć znajomemu