Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 kwietnia 2015

"Dialog jest podstawą mojej prezydentury"

  |   Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego” Spotkanie pt. „Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego”

Dialog jest podstawą mojej prezydentury budowanej w oparciu o pięć priorytetów: bezpieczeństwo, rodzinę, konkurencyjną gospodarkę, dobre prawo i nowoczesny patriotyzm - podkreślał Prezydent RP Bronisław Komorowski podsumowując 5 lat prezydentury. Wśród najważniejszych zadań na przyszłość wskazał program "Dobry start dla młodych".  Podkreślał także, że stworzył model prezydentury otwartej na obywateli.


Zobacz także: 5 lat, 5 priorytetów, 25 wybranych konkretów Wystąpienie podsumowujące 5 lat prezydentury W ciągu tych pięciu lat udało się zrealizować wiele celów i zamierzeń.  To było pięć lat, pięć priorytetów i wybranych m. in. 25 konkretów - zaznaczył Bronisław Komorowski. Podsumował dotychczasowe osiągnięcia w podziale na priorytety prezydentury.

 

BEZPIECZEŃSTWO


Prezydent podkreślał, że chcemy bezpiecznej Polski w bezpiecznej Europie, dlatego na straży naszego kraju musi stać silna armia. - Chcemy być państwem, które może nieść pomoc sojusznikom, a nie tylko oczekiwać pomocy od innych - dodał.

 

Wskazywał, że od kilkunastu lat Polska prowadzi konsekwentny program modernizacji sił zbrojnych, który zapoczątkował w 2001 roku jako Minister Obrony Narodowej. - Dzięki temu dysponujemy już nowoczesnymi samolotami F-16 czy transporterami „Rosomak” - powiedział.

 

Bronisław Komorowski mówił, że dla niego osobiście najistotniejsze było przekonanie rządu i parlamentu do podniesienia do poziomu 2% PKB wydatków na armię. - To dobra odpowiedź na zagrożenia płynące ze Wschodu - podkreślił.

 

- Jestem przekonany, że wprowadzenie i twarde realizowanie tej zasady w kolejnych latach będzie kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, w generalnie niebezpiecznym świecie - przekonywał.

 

RODZINA

 

Bronisław Komorowski przypomniał, że w odpowiedzi na kryzys demograficzny w Kancelarii Prezydenta powstał pierwszy kompleksowy program polityki rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”. - I ten program realizujemy konsekwentnie - zaznaczył.

 

Wspomniał o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, z której korzysta już prawie milion osób, systemie ponad 300 samorządowych Kart Dużej Rodziny oraz dłuższych urlopach rodzicielskich.

Dodał także, że w Kancelarii Prezydenta został przygotowany i skierowany do Sejmu projekt zmian w Kodeksie Pracy ułatwiający łączenie życia rodzinnego i zawodowego, który ma uelastycznić czas pracy i system urlopów rodzicielskich.


KONKURENCYJNA GOSPODARKA

 

- Im silniejsza i bardziej konkurencyjna będzie polska gospodarka, tym Polska będzie zamożniejsza i bardziej bezpieczna - podkreślał prezydent. Zaznaczył, że konsekwentnie wspiera polskich przedsiębiorców. - Bo nie ma wolności bez przedsiębiorczości - przekonywał.

 

Bronisław Komorowski przypomniał, że przywrócił Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Wskazywał też, że niemal we wszystkich organizowanych wizytach zagranicznych towarzyszą mu polscy przedsiębiorcy.

 

Prezydent powiedział, że aby pozostać krajem sukcesu Polska potrzebuje nowych impulsów do rozwoju i dlatego w Kancelarii Prezydenta opracowana została ustawa wspierająca innowacyjność.

  

Zaznaczył też, że istotne było złożenie w Sejmie projektu ustawy wprowadzającej zasadę in dubio pro tributario, która nakazuje rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatników.

DOBRE PRAWO

 

- Sprawne państwo musi tworzyć dobre prawo. Polska jest krajem drastycznie przeregulowanym. Ocenił, że wyzwaniem pozostaje więc likwidacja zbędnych przepisów, a nie tylko uchwalanie nowych.

 

Prezydent wskazywał, że stworzył nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w tworzenie prawa. Dodał, że to model oparty na dialogu, a nie tylko na zasadzie łatwego stosowania wet i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Prezydent przypomniał również, że zgłosił pakiet pro-obywatelskich zmian w sądownictwie oraz projekt zmian w Kodeksie Wyborczym przywracający istniejącą wcześniej informację o przyczynach nieważności oddanych głosów.

 

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

 

Prezydent podkreślał, że Polska to nie tylko kraj z kart historycznych książek.

 

- Polska naszych marzeń i naszej codziennej pracy to Polska sukcesu. To Polska z sercem do walki i z sercem do rywalizacji z najlepszymi na świecie. To Polska dumna ze swoich tradycji i z osiągnięć 25 lat naszej Wolności. To Polska bez kompleksów, śmiało patrząca w przyszłość. Jednym słowem – to Polska oparta na nowoczesnym patriotyzmie - podkreślił.

 

Wspomniał o radosnych obchodach narodowych rocznic – m.in. marsz „Razem dla Niepodległej” 11 listopada, a także nowej polityce odznaczeniowej oraz akcji „Narodowe czytanie” – publicznego, wspólnego czytania dzieł wybitnych polskich pisarzy i poetów.

 

- Jednak najważniejszym dla mnie symbolem nowoczesnego patriotyzmu pozostają obchody „Święta Wolności” – 4 czerwca 2014 r. - podkreślił. - Te obchody 25-lecia Wolności pozostaną dla mnie najważniejszym osiągnięciem w ramach kształtowania nowoczesnego patriotyzmu Polaków, kształtowania polskiej dumy - dodał.
 

Prezydent podkreślił, że wszystkie jego działania w ostatnich pięciu latach łączy jedna podstawowa cecha – stworzyłem model prezydentury otwartej na obywateli. Zaznaczył, że nigdy nie był prezydentem jednej partii, czy jednego środowiska. - Jestem prezydentem wszystkich obywateli - powiedział.

Zdaniem prezydenta dotychczasowe priorytety prezydentury warte są podtrzymania i rozwinięcia. Ale jak dodał, trzeba też wskazać nowe ambitne kierunki działania.

 

Bronisław Komorowski przekonywał, że Polacy chcą żyć w coraz lepszym otoczeniu. Jak dodał, chcą się cieszyć coraz lepszą jakością życia, oczekują ładu wokół siebie, rośnie więc znaczenie ochrony krajobrazu i przestrzeni architektonicznej przed dewastacjami.

 

PROGRAM "DOBRY START DLA MŁODYCH"

 

Prezydent przekonywał, że najwyższy czas, by podjąć konkretne działania, które poprawią sytuację młodych ludzi. - Państwo musi być bliżej młodych ludzi. Te działania muszą być ważną częścią strategii rozwoju Polski - podkreślił.

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, że trzeba usunąć bariery, jakie młodzi ludzie napotykają na progu startu w dorosłe życie.

 

- Dlatego razem, wspólnie z nimi, trzeba zbudować program „Dobry Start dla Młodych”, który będzie odzwierciedlał aspiracje młodego pokolenia i polskie potrzeby - ocenił.

Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi zasadnicze kwestie dotyczące sytuacji młodych ludzi, które zamierzam podjąć. Wśród propozycji znajdą się m.in.:

  • wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy, tak aby młodym ludziom ułatwić zakładanie i prowadzenie firmy
  • rozwiązanie problemu nadużywania przy zatrudnianiu umów cywilnoprawnych, tak aby stosowanie tego rodzaju umów było wyjątkiem, a nie regułą
  • szybkie wdrożenie programu budowy mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem
  • szybkie uchwalenie ustawy o innowacyjności, aby powstawały w Polsce lepsze i lepiej płatne miejsca pracy

- Naprawdę wierzę, że działając razem, w zgodzie, konsekwentnie i odważnie możemy sprawić, że kolejnym pokoleniom przekażemy jeszcze lepszą Polskę - akcentował Bronisław Komorowski.

 

 

Poleć znajomemu