Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 kwietnia 2015

Prezydent: Silne państwo ufa swoim obywatelom

  |   Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK

Zobacz także: Wystąpienie prezydenta podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK Silne i sprawne państwo powinno ufać swym obywatelom - mówił w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 
W uroczystości podsumowującej orzecznictwo TK w ub.r. wzięli też udział premier Ewa Kopacz, przedstawiciele parlamentu oraz inni goście związani ze stanowieniem i wykonywaniem prawa.
 
Nawiązując do jednego z wyroków TK, Bronisław Komorowski mówił, że przy wątpliwościach interpretacyjnych sprawy podatkowe należy rozstrzygać na korzyść podatników, dlatego wniósł on odpowiedni projekt ustawy. - Podzielam wyrażone w wyroku Trybunału stanowisko, że ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym również uczciwe płacenie podatków, to konstytucyjny obowiązek obywatela służący dobru wspólnemu a więc rozwojowi kraju; bez wątpienia zgodzimy się jednak, że aby egzekwować ten obowiązek od obywateli zgodnie ze standardami praworządności, państwo musi stworzyć jasną i przejrzystą regulację podatkową - dodał.
 

 
- Państwo też musi być w porządku wobec własnych obywateli. Tylko wtedy podatnik będzie chroniony przed opresyjnością ze strony państwa i niebezpieczeństwem arbitralnych decyzji administracyjnych - podkreślił prezydent. Według niego stojąc na straży konstytucji, nie można tolerować wykorzystywania niejasności w przepisach prawa przez organy administracji państwowej. Dlatego zdaniem głowy państwa zmiana Ordynacji podatkowej jest konieczna.
 
W grudniu ub.r. Bronisław Komorowski podpisał i skierował do Sejmu projekt noweli Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatników. Projekt zawiera m.in. regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.
 
W swym wystąpieniu prezydent ocenił także, że tam, gdzie pojawiają się konflikty społeczne i najostrzejsze nawet dyskusje i rozbieżne stanowiska, TK swymi werdyktami wycisza i kończy spory. - Dzięki swemu autorytetowi Trybunał nadaje prawu sankcję ostateczną, stabilizującą nasze państwo - dodał.
 
Bronisław Komorowski zaznaczył, że konstytucja z 1997 r. stanowi mocny i stabilny fundament ustroju, ale dynamiczne zmiany społeczne, polityczne czy gospodarcze wymagają nieustannego umacniania fundamentów demokracji. Jako przykład podał doświadczenia ubiegłorocznych wyborów samorządowych, które potwierdziły potrzebę doskonalenia procedury wyborczej. - Stanowiły one impuls do wniesienia przeze mnie projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, którego propozycje idą w kierunku usprawnienia systemu wyborczego - oświadczył. - Ufam, że zaproponowana przeze mnie modyfikacja systemu wyborczego wzmocni świadomość obywatelską, wzmocni zaufanie społeczne do wyborów - dodał.
 
Według Bronisława Komorowskiego orzecznictwo TK to drogowskaz, w jakim kierunku powinny iść zmiany legislacyjne umacniające demokratyczne państwo prawa. - Dobre, zgodne z konstytucją prawo, ma być środkiem, który nie tylko zapewni skuteczną realizację celów, jakie ustawodawca chce osiągnąć, ale uwzględni też zakres ingerencji państwa w chronioną konstytucyjnie sferę praw jednostki - mówił prezydent. Wyraził satysfakcję, że taka ocena jest przez TK stosowana. - Silne, sprawne państwo w moim przekonaniu winno ufać swoim obywatelom - oświadczył.
 
Bronisław Komorowski dodał, że wyrok TK o gwarancjach dla jednostki w sprawie billingów i podsłuchów wpisuje się także w jego wizję funkcjonowania państwa, które zapewnia zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo jako priorytet, przy maksymalnie pełnym poszanowaniu konstytucyjnych praw i wolności jednostki.
 
Brak niezależnej kontroli pobierania billingów przez służby oraz brak zasad niszczenia podsłuchów osób zaufania publicznego są niekonstytucyjne - orzekł w ub.r. niejednogłośnie TK.
 
Prezydent wyraził nadzieję, że jeszcze obecny parlament zdoła przyjąć jego projekt nowej ustawy o TK, który m.in. ma przyspieszyć rozpatrywanie spraw, oraz projekt nowelizacji postępowania przed sądami administracyjnymi. - Te ustawy stanowią proobywatelski pakiet zmian w sądownictwie - dodał.
 
Dziękując sędziom za ochronę konstytucji, Bronisław Komorowski powiedział, że rośnie liczba spraw w TK, a przy tej samej liczbie sędziów, rozpoznaje on sprawy w coraz krótszych terminach. - Coraz efektywniej są wykonywane wyroki TK, co też jest ważne z punktu widzenia całego systemu prawnego Polski - dodał Bronisław Komorowski. (PAP, inf. własna)
Poleć znajomemu