Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 18 marca 2015

Prezydent sprzyja projektowi ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

  |   Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców Briefing Prezydenta RP po spotkaniu Briefing Prezydenta RP po spotkaniu Briefing Prezydenta RP po spotkaniu

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział po spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców, że sprzyja projektowi ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.


Środowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim było już kolejnym poświęconym nowej formule dialogu społecznego w Polsce.
 

- Rozmowy trwają od dłuższego czasu i w moim przekonaniu przynoszą bardzo dobry plon – ocenił prezydent na briefingu prasowym po spotkaniu. 
 

 

Zobacz także: "Dialog jednym z fundamentów państwa" Jak przypomniał, podczas spotkania półtora roku temu udało się zaproponować i uzgodnić, że przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych podejmą trud pracy nad nowym rozwiązaniem dotyczącym dialogu, czyli nowym kształtem ustawy. – To zaowocowało projektem, który dziś jest po pozytywnej ocenie w rządzie – dodał. Wskazywał, że przedstawiciel rządu, pracodawcy i związkowcy zaprezentowali dziś co zostało jeszcze do uzgodnienia.
 

- W najbliższych dniach będą kolejne spotkania, które – w moim przekonaniu – mają ogromną szansę przynieść uzgodnienie projektu ustawy w układzie trójstronnym. To byłby prawdziwy triumf zasady dialogu społecznego, jako podstawy rozwiązywania liczących się problemów społecznych w Polsce – podkreślił.


- Prezydent sprzyja tej rozmowie, sprzyja projektowi ustawy. Zadeklarowałem, że jeżeli ustawa będzie zaakceptowana w układzie trójstronnym, to wspólnym wysiłkiem, także prezydenta, będziemy oddziaływali na parlament, by w trybie jak najpilniejszym przeprowadził proces legislacyjny, szukając możliwości, aby ustawa jak najszybciej weszła w życie, jeszcze przez zakończeniem obecnej kadencji parlamentu – zapowiedział Bronisław Komorowski.

 

Prezydent zwrócił uwagę, że przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców wyrażali przekonanie, iż nie sama ustawa jest gwarancją odbudowy dialogu społecznego. Wskazywał na potrzebę kształtowania postaw i akceptacji dla dialogu oraz dla zawierania kompromisów w kwestiach ważnych społecznie.


- Szczególne znaczenie na przyszłość może mieć inicjatywa, z którą zamierzam wyjść, powstania w Polsce Centrum Dialogu, które kształtowałoby postawy na rzecz dialogu, wykraczając poza układ trójstronny - zadeklarował Prezydent RP.  Ocenił, że w Polsce brakuje instytucji, która dokonywałaby ocen tego, co dzieje się w obszarze dialogu społecznego.


W spotkaniu wzięli udział: Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan; Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcy RP; Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC; Jan Guz, przewodniczący OPZZ; Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych; Henryk Nakonieczny, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. W rozmowach uczestniczyła także Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka.
 

Poleć znajomemu