Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 12 marca 2015

"Wizyta prezydenta Rumunii szansą na zacieśnienie współpracy"

  |   Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce

Partnerstwo Polski i Rumunii jest absolutną koniecznością ze względu na sytuację w naszym regionie Europy - powiedział prezydent Bronisław Komorowski podkreślając, że wizyta w Polsce prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa to szansa na zacieśnienie współpracy polsko-rumuńskiej.

 

Iohannis rozpoczął w czwartek przed południem dwudniową wizytę w Polsce. Poza spotkaniem z Bronisławem Komorowskim, planowane są też rozmowy z premier Ewą Kopacz oraz marszałkami Sejmu i Senatu Radosławem Sikorskim i Bogdanem Borusewiczem. Zobacz także: Prezydent Rumunii od czwartku z wizytą w Polsce

 

Bronisław Komorowski poinformował, że spróbuje zorganizować w Polsce spotkanie trzech prezydentów: Rumunii, Ukrainy i Polski poświęcone sytuacji w całym regionie. - Chciałbym, by było to przejawem woli zacieśnienia współpracy polsko-rumuńskiej we wszystkich ważnych kwestiach dla regionu - powiedział podczas wspólnej konferencji z prezydentem Rumunii.

 

Jak mówił Bronisław Komorowski, wizytę rumuńskiego prezydenta w Polsce traktuje jako "ogromną szansę na wypełnienie nową treścią istniejącego już partnerstwa strategicznego między Polską a Rumunią". - W moim przekonaniu to partnerstwo jest absolutną koniecznością z punktu widzenia rozwoju wydarzeń, sytuacji w naszym regionie Europy, gdzie nastąpiła zasadnicza, negatywna zmiana w zakresie bezpieczeństwa - podkreślił.

 

Bronisław Komorowski wyraził również zadowolenie z podpisanej w czwartek wspólnej deklaracji. Jak mówił, stanowi ona ramy planu zacieśniania współpracy i współdziałania polsko-rumuńskiego w różnych obszarach, nie tylko bezpieczeństwa.

Zdaniem polskiego prezydenta, szczyt NATO zaplanowany w Warszawie w 2016 roku wymaga wspólnej oceny wykonania uzgodnień z ubiegłorocznego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Newport.

 

Bronisław Komorowski przypomniał, że szczyt w Newport poprzedzony był konsultacjami polsko-rumuńskimi oraz konsultacjami całej szeroko pojętej flanki wschodniej Sojuszu, co - jak mówił - przyniosło bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o siłę naszej wspólnej argumentacji na szczycie. - Według mnie szczyt w Warszawie powinien być nie tylko okazją do wspólnej oceny wykonania uzgodnień w Newport, ale również do zaproponowania Sojuszowi dalszego wzmacniania całości flanki wschodniej – ocenił Bronisław Komorowski. Dodał, że szczyt powinien być też okazją do decyzji, które wzmacniałyby poczucie bezpieczeństwa tego regionu.

 

Prezydent podkreślił, że bardzo liczy na współpracę z Rumunią, także w zakresie działania na rzecz budowania wspólnych poglądów w szeroko pojętej flance wschodniej NATO. - Obszarem, który w sposób naturalny również predestynuje nasze kraje do zacieśnionej współpracy, jest kwestia polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w dwóch krajach Partnerstwa Wschodniego, tzn. na Ukrainie i w Mołdawii – mówił Bronisław Komorowski.

 

 

Z prezydentem Rumunii Bronisław Komorowski rozmawiał także o perspektywach rozwoju sytuacji na Ukrainie. - W kontekście zarówno porozumień mińskich, z którymi wiążemy nadzieje, ale jednocześnie istotne jest to, że mamy ten sam pogląd, że świat zachodni powinien być gotowy na wypadek negatywnego rozwoju sytuacji na Wschodzie, przez co rozumiemy po prostu możliwość niewykonania w pełni porozumień mińskich - zaznaczył prezydent Polski.

 

Rumuński prezydent dziękował Bronisławowi Komorowskiemu za zaproszenie i wskazywał, że celem jego wizyty jest podkreślenie znaczenia, jakie przykłada do stosunków rumuńsko-polskich. Jak mówił, są to relacje oparte na partnerstwie strategicznym, a podpisana w czwartek deklaracja zakłada ich kontynuowanie i wzmacnianie. - Ta nowa deklaracja podkreśla fakt, że relacje między naszymi krajami znajdują się obecnie w momencie szczytowym ich ewolucji, ale również chcemy je nadal pogłębiać, zwłaszcza, mając na względzie komponent strategiczny - powiedział Iohannis.

 

Dodał, że rozmowa z Bronisławem Komorowskim była szczera i serdeczna. - Mówiliśmy o wspólnym interesie, który nas łączy w tym regionie Europy i który jest skonfrontowany z poważnymi wyzwaniami - powiedział rumuński prezydent.

 

Prezydent Rumunii zaznaczył, że istotna część rozmowy z prezydentem Komorowskim była poświęcona niepokojom związanym z wydarzeniami na flance wschodniej NATO. - Zapewniłem o naszym stanowisku dotyczącym suwerenności, integralności, nienaruszalności granic Ukrainy - podkreślił. Rumunia - mówił Iohannis - opowiada się za dalszymi reformami na Ukrainie.

 

W podpisanej przez obu prezydentów w czwartek deklaracji mowa jest m.in. o tym, że Polska i Rumunia będą spójnie promować polityczną jedność i solidarność w ramach UE i NATO, współpracę UE-NATO oraz wzmacnianie współpracy transatlantyckiej. Czytamy w niej również o tym, że zostaną podjęte działania na rzecz ustanowienia mechanizmu stałych konsultacji na szczeblu urzędów prezydentów obu państw.

 

Deklaracja zakłada ponadto m.in., że Polska i Rumunia będą wzajemnie wspierały się w realizacji kluczowych i wspólnych celów w Europie, będą ściśle współpracowały w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, jak również będą kontynuowały działania na rzecz zapewnienia europejskiej perspektywy państwom Partnerstwa Wschodniego, które podpisały umowy stowarzyszeniowe z UE (Mołdawia, Ukraina, Gruzja). Polska i Ukraina "będą wspierać wszelkie działania w ramach wspólnoty euroatlantyckiej, które mają na celu zapewnienie skutecznej reakcji na wszelkie zagrożenia dla porządku prawnego na kontynencie oraz dla międzynarodowo uznanych granic" - głosi dokument.

 

Zgodnie z deklaracją oba kraje będą działały na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz będą dążyły do rozwijania swych partnerstw strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Rozmowa prezydentów Polski i Rumunii dotyczyła także współpracy gospodarczej oraz kwestii interesów obu krajów w UE.

 

Prezydenci Komorowski i Iohannis wymienili podczas czwartkowego spotkania upominki. Bronisław Komorowski wręczył Iohannisowi miniaturę repliki flagi polskiej z okresu międzywojennego; z kolei rumuński prezydent wręczył polskiemu prezydentowi dekret króla Karola II o odznaczeniu dziadka prezydenta Komorowskiego - Antoniego Szalkowskiego - orderem "Korona Rumunii". (PAP, inf. własna) 

Poleć znajomemu