Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 grudnia 2014

"Ta ustawa to nasz wspólny prezent dla rodzin"

  |   Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek i ulg. To dobre, ważne dla rodzin i dla Polski rozwiązanie - powiedział prezydent.

 

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła także Małżonka Prezydenta RP, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka, minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, szef kancelarii premiera Jacek Cichocki oraz przedstawiciele Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, w tym dzieci.

 

Podczas uroczystości Bronisław Komorowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy. Jak ocenił, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w drodze ustawy jest "swoistym zwieńczeniem systemu, który powstawał i powstaje nadal w ramach samorządów". Prezydent dziękował m.in. inicjatorom i pomysłodawcom, premier Ewie Kopacz i ministrowi pracy i polityki społecznej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi oraz pracodawcom.

 

- Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem nadal będziemy działali na rzecz tego, by Karta Dużej Rodziny nie była dziełem zamkniętym z chwilą złożenia podpisu prezydenckiego, tylko, żebyśmy się nastawili na to, że będziemy się starali ją dalej rozbudowywać- powiedział.

 

Prezydent ocenił, że karta jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie dużym rodzinom, "gwiazdkowym prezentem". - Czas jest świąteczny, wiec można chyba ten moment i tę ustawę uznać trochę za nasz wspólny prezent złożony pod choinkę wszystkim rodzinom - dodał.

 

Prezydent podziękował zebranym za uczestnictwo w poniedziałkowym spotkaniu. - Jakby nie było czas jest świąteczny i raczej inne sprawy nas wszystkich zaprzątają. A sam wiem jak to jest w rodzinach wielodzietnych, że jest to czas wymagający wielkiej koncentracji, energii, sprzątania, pilnowania dzieci, szykowania świąt, więc w sposób szczególny dziękuję rodzinom z dużą liczbą dzieci, które chciały przyjechać do Pałacu Prezydenckiego - powiedział.

 

Do tej pory karta funkcjonowała na mocy rządowego programu; od stycznia będzie mieć rangę ustawy.

 

 

Karty będą przysługiwały rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę, uchodźcy.

 

Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych.

 

Karta uprawnia - i po wprowadzenia ustawy dalej będzie uprawniać - do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wojewodami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 

Według resortu pracy w program KDR zaangażowanych jest 350 instytucji i firm, które oferują ulgi w ponad tysiącu podmiotów handlowych, kulturalnych, sportowych. Ich wykaz znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl. (PAP)

Poleć znajomemu