Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 grudnia 2014

"Dobra współpraca gospodarcza filarem naszych relacji"

  |   Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy

Spółki Gaz-System S.A. i UkrTransGaz zawarły w środę porozumienie o przygotowaniu studium wykonalności połączenia systemów gazowych Polski i Ukrainy. Umowę podpisali w Warszawie prezesi obu firm w obecności prezydentów Polski i Ukrainy - Bronisława Komorowskiego i Petra Poroszenki.

 

- Nic tak dobrze nie sprzyja budowie współpracy i przyjaźni między narodami i państwami, jak dobra współpraca gospodarcza, wzajemne korzyści z tytułu dobrosąsiedzkich relacji - podkreślił tuż przed podpisaniem porozumienia prezydent Komorowski.

 

- Wszyscy mamy świadomość, że należy pomóc w tym, aby właśnie współpraca biznesowa, współpraca gospodarcza była jednym z filarów przyjaźni i współpracy pomiędzy naszymi narodami, naszymi państwami - dodał prezydent.

 

Głównym celem umowy między operatorami systemów przesyłowych Polski i Ukrainy - firmami Gaz-System S.A. i UkrTransGaz - jest ustalenie zasad przygotowania analiz inwestycji niezbędnych do przesyłu paliwa między Polska i Ukrainą.

 

Komisja Europejska uznała te inwestycje za projekty o znaczeniu wspólnotowym w ramach rozbudowy połączeń gazowych Północ-Południe.

W Ministerstwie Gospodarki odbyło się wcześniej polsko-ukraińskie forum gospodarcze z udziałem prezydentów oraz ministra rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, Ajwarasa Abromawicziusa.

 

Prezydent Komorowski przypomniał, że przed wybuchem kryzysu na Ukrainie Polska była jej czwartym zagranicznym partnerem handlowym i 13. inwestorem zagranicznym. Wyraził przy tym nadzieję na powrót na tę pozycję i pogłębienie wzajemnej współpracy gospodarczej.

 

Mówił także o zapowiadanych przez rząd w Kijowie reformach systemowych. Wskazał na konieczność zmiany systemu gospodarczego, stworzenie mechanizmów zwalczania zjawisk korupcyjnych, decentralizację państwa, co jego zdaniem oznacza przyspieszenie procesów decyzyjnych. - Stawiamy na Ukrainę modernizującą się, reformującą się wewnętrznie i Ukrainę, która stabilizuje swoją własną sytuację. My chcemy w tym pomóc - podkreślił.

 

Prezydent nawiązał też do podpisanej przez niego wcześniej ustawy o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. - Pamiętamy doskonale, jakim impulsem dla polskiej gospodarki było nie tyle członkostwo w Unii Europejskiej, ale proces zbliżania się do tego członkostwa - powiedział. Zaznaczył, iż nie podziela obaw Rosji o możliwym niekorzystnym wpływie umowy na ukraińską współpracę gospodarczą z innymi krajami. - W przypadku Polski to się kompletnie nie sprawdziło, nic takiego nie nastąpiło. Wręcz odwrotnie - to był dodatkowy impuls zachęcający do większego wysiłku na rzecz podtrzymania niektórych związków gospodarczych korzystnych dla obu stron - podkreślił.

 

Ukraińskiego przywódcę ucieszyła duża liczba polskich przedsiębiorców wyrażających chęć spotkania się z ukraińską delegacją. - To pokazuje, jaka jest determinacja do współpracy z Ukrainą - podkreślił.

 

Poroszenko powiedział, że obecnie przed Ukrainą otwierają się nowe możliwości - jest umowa stowarzyszeniowa z UE, władza rozpoczyna walkę z korupcją poprzez powołanie specjalnego biura antykorupcyjnego. - Jestem przekonany, że działania na wielką skalę pokażą, że dla korupcji na Ukrainie nie ma miejsca - podkreślił.

 

- Jest ryzyko, które nie w pełni zależy od nas. To ryzyko wojny. Kraj dzisiaj przeżywa najcięższy okres w swej historii – mówił Petro Poroszenko. Jednak jego zdaniem działania skoordynowane z UE, G7, G20 dadzą gwarancję pokoju, a współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi zabezpieczy reformy. (PAP, inf. własna)

 

Poleć znajomemu