Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 września 2014

Prezydent powołał rząd Ewy Kopacz

  |   Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz Uroczystość powołania rządu Ewy Kopacz

Prezydent Bronisław Komorowski powołał w poniedziałek nową Radę Ministrów, na czele z premier Ewą Kopacz, której życzył odwagi i rozwagi w podejmowaniu najważniejszych wyzwań.

 
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty powołania otrzymało ponadto 18 ministrów. Wśród nich jest pięciu nowych i trzynastu pracujących w rządzie Donalda Tuska. Wszyscy powołani złożyli wobec Prezydenta RP przysięgę.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  postanowieniami z dnia 22 września 2014 r., powołał Ewę Kopacz na urząd Prezesa Rady Ministrów, a także powołał nowy skład Rady Ministrów, tj.:

 

Janusza PIECHOCIŃSKIEGO - na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki

Tomasza SIEMONIAKA - na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej

Bartosza ARŁUKOWICZA - na urząd Ministra Zdrowia

Andrzeja Zbigniewa BIERNATA - na urząd Ministra Sportu i Turystyki

Jacka CICHOCKIEGO - na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów

Cezarego Stanisława GRABARCZYKA - na urząd Ministra Sprawiedliwości

Macieja Hipolita GRABOWSKIEGO - na urząd Ministra Środowiska

Andrzeja Witolda HALICKIEGO - na urząd Ministra Administracji i Cyfryzacji

Włodzimierza KARPIŃSKIEGO - na urząd Ministra Skarbu Państwa

Joannę Grażynę KLUZIK - ROSTKOWSKĄ - na urząd Ministra Edukacji Narodowej

Lenę KOLARSKĄ - BOBIŃSKĄ - na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Władysława KOSINIAKA - KAMYSZA - na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Małgorzatę OMILANOWSKĄ - na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teresę PIOTROWSKĄ - na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych

Marka Wacława SAWICKIEGO - na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorza Juliusza SCHETYNĘ - na urząd Ministra Spraw Zagranicznych

Mateusza SZCZURKA - na urząd Ministra Finansów

Marię WASIAK - na urząd Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 
Prezydent mówił, że nowa premier i jej rząd stoją przed poważnym i trudnym wyzwaniem. Nowej szefowej rządu życzył umiejętności koncentracji na sprawach najważniejszych.
 
- To nie będzie łatwy okres. Wszyscy mamy świadomość, że na czas rządu pani premier Ewy Kopacz przypadną prawdopodobnie trzy kampanie wyborcze. Będzie to także okres związany z trwającymi przesileniami, poczuciem niestabilności i braku bezpieczeństwa na wschód od naszych granic - powiedział prezydent.
 

 
Bronisław Komorowski podkreślił, że ten rok wymaga koncentracji na sprawach strategicznie ważnych dla państwa. W tym kontekście nawiązał do swego czerwcowego wystąpienia w Sejmie z okazji 25-lecia polskiej wolności, w którym mówił m.in. o potrzebie umacniania naszego bezpieczeństwa. Do strategicznie ważnych dla państwa spraw Bronisław Komorowski zaliczył też: realizowanie polityki prorodzinnej i przełamanie kryzysu demograficznego oraz działanie na rzecz podtrzymania naszej konkurencyjności wobec świata.
 
Bronisław Komorowski wymienił również przygotowanie Polski do debaty nad umocnieniem naszego miejsca w integrującej się Europie. Doprecyzował, że ma na myśli dyskusję, a później ewentualne decyzje dotyczące członkostwa Polski w strefie euro. Prezydent zaznaczył, iż wymaga to spokoju i konsekwencji oraz budowania porozumienia z innymi środowiskami politycznymi i społecznymi w Polsce - w jak najszerszym wymiarze. Jak mówił, chciałby ten temat położyć na sercu wszystkim, nie tylko rządowi.
 
Prezydent Komorowski życzył nowej szefowej rządu i odwagi, i rozwagi w podejmowaniu tych najważniejszych wyzwań. Przytoczył słowa Tadeusza Mazowieckiego z czasu, gdy formował on swój rząd: "Wszyscy chcą doradzać, a nikt nie chce brać odpowiedzialności". Prezydent podkreślił, że te słowa warto dedykować wszystkim osobom decydującym się na dźwignięcie odpowiedzialności za Polskę.
 
- Wzięcie odpowiedzialności za Polskę właśnie w tym trudnym okresie to jest wielka rzecz, to sprawdzian postawy wobec ojczyzny, wobec także służby na rzecz ojczyzny. Za to serdecznie dziękuję - powiedział. Wyraził nadzieję, że właśnie ta postawa służby zaowocuje również tym, że wszyscy ludzie dobrze życzący Polsce nie będą źle życzyli rządowi. Dodał, że sukcesy rządu są zawsze ważne dla Polski.
 
Bronisław Komorowski nawiązał również do niedzielnego sukcesu polskich siatkarzy, którzy wywalczyli mistrzostwo świata. Według prezydenta, ten sukces gry zespołowej może być dobrym przesłaniem dla wszystkich. Podkreślił, że wielkiej umiejętności grania i wygrywania zespołowego chciałby życzyć premier Ewie Kopacz, rządowi i całej Polsce.

 

Poleć znajomemu