Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 września 2014

"Na RBN pełna akceptacja dla 2% PKB na obronność"

  |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Bronisław Komorowski poinformował, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego była pełna akceptacja dla przeznaczania od 2016 roku w budżecie państwa 2 % PKB na obronność.  Tematem wtorkowego spotkania Rady były kwestie bezpieczeństwa Polski w świetle rezultatów szczytu NATO w Newport.

  

Nakłady Polski na obronność miałyby wzrosnąć z ustawowego limitu 1,95 % PKB do 2 %. Prezydent podkreślił, że dzięki polskiej aktywności udało się zahamować tendencję obniżania nakładów krajów Sojuszu na obronność. – Udało się wywołać deklaracje wielu liczących się krajów, że nakłady nie tylko będą utrzymywane, ale będą rosły – wskazywał.

 

Zobacz także: "Ustalenia szczytu NATO - niesłychanie ważne" Prezydent: Trzeba wzmocnić odporność państwa polskiego Prezydent ocenił, że w świetle decyzji NATO w Walii Polska musi dysponować pewną rezerwą finansową, która może być konieczna do realizacji decyzji z Newport istotnych z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. - To dotyczy nie tylko programów modernizacji technicznej sił zbrojnych Polski, ale także kwestii związanych z budową infrastruktury natowskiej na naszych ziemiach – argumentował.


- Konkluzją naszego dzisiejszego spotkania – zostały uruchomione prace nad generalnym wzmocnieniem systemu bezpieczeństwa narodowego, poprzez zwiększenie odporności kraju na wszelkie zjawiska kryzysowe, które można zaobserwować poza granicami Polski, zarówno w aspektach czysto militarnych, jak i pozamilitarnych – powiedział Bronisław Komorowski na konferencji po posiedzeniu RBN.

 

- Dla Polski i dla polskiego bezpieczeństwa sprawą najistotniejszą jest stworzenie dobrych możliwości wypełnienia planów ewentualnościowych konkretnym działaniem, czyli umożliwienie szybkiego przybycia na terem Polski sił innych krajów NATO oraz umożliwienie podjęcia skutecznej walki poprzez dysponowanie tu, a nie daleko magazynami bazami – przekonywał.


Prezydent zapowiedział też, że będzie kontynuowana rozmowa na temat pozamilitarnego wzmocnienia systemu obronnego. Ponadto, przedmiotem szczegółowej analizy będzie trochę inne kształtowanie postaw obronnych społeczeństwa.


Szef BBN Stanisław Koziej przypomniał także, że Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego mocny nacisk kładzie na zintegrowane bezpieczeństwo narodowe, na łączenie w jeden spójny system działania wszystkich elementów, zarówno tych tradycyjnych militarnych, jakimi są siły zbrojne, jak i równych ogniw pozamilitarnych, w tym wszelkich służb mundurowych.

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali ocen przedstawionych przez ministra spraw zagranicznych, obrony, a także informacji Szefa BBN dotyczącej wniosków i zadań, które będą ujęte w przygotowywanych aktach i dokumentach strategicznych.

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia Prezydent RP wręczył akt powołania w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jarosławowi Gowinowi, przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego „Sprawiedliwa Polska”.
 

Poleć znajomemu