Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 czerwca 2014

Prezydent: Wspólnym wysiłkiem działajmy na rzecz polskich rodzin

  |   Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny Spotkanie Pary Prezydenckiej poświęcone Kartom Dużej Rodziny

Wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć coś, co jest szczególnie wartościowe - konkurencję na rzecz dużych rodzin - mówił prezydent na spotkaniu z samorządowcami, przedstawicielami podmiotów udzielających zniżek oraz rodzin wielodzietnych.

 

W Pałacu Prezydenckim Anna i Bronisław Komorowscy spotkali się w piątek z przedstawicielami samorządów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz instytucji partnerskich Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Szefa KPRP Sławomir Rybicki oraz Sekretarz Stanu Irena Wóycicka.

 

Bronisław Komorowski zaapelował, by zachęcać do wprowadzania kart kolejne samorządy "także poprzez wykorzystanie mechanizmu demokratycznego, jakim są zbliżające się wybory samorządowe". Zobacz także: Konkurs dla przedsiębiorstw przyjaznych pracownikom-rodzicom "Tworzenie dobrego klimatu dla rodziny zadaniem strategicznym" Apel o wsparcie dla samorządów w realizacji Kart Dużej Rodziny

 

- Chciałem wyrazić moją głęboką nadzieję, że i rodziny i wszyscy, którzy uważają, że działanie na rzecz polskich rodzin jest wiele warte, jest rzeczą cenną, że dadzą temu wyraz także w czasie wyborów samorządowych, nagradzając tych samorządowców, którzy się w tę wielką akcję zaangażowali - powiedział prezydent.

 

- My też będziemy publicznie z żoną dziękowali tym samorządom przed wyborami, które mają już swoje karty, bo chcielibyśmy, aby właśnie osoby i środowiska przechodzące przez taki sprawdzian mogły nadal pracować na rzecz społeczności lokalnej - dodał.

 

Prezydent dziękował też wszystkim przedsiębiorcom, którzy udzielają zniżek w ramach samorządowych kart rodzinnych i zapewnił, że podobnie, jak w przypadku samorządowców, będzie propagował dobre przykłady.

 

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz  przyznał w piątek pierwsze, symboliczne ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny z numerami 1 i 2 dla Pary Prezydenckiej: Bronisława i Anny Komorowskich, którzy są rodzicami pięciorga dzieci.

 

Prezydent podkreślał też, że to, co dotąd udało się zrobić w sprawie Karty Dużej Rodziny zarówno na poziomie samorządu, jak i rządu, to wiele, ale nie można na tym poprzestać. Jak mówił Bronisław Komorowski, kolejnym krokiem powinny być zmiany w systemie podatkowym, preferujące "tych, którzy płacąc podatki na rzecz całego społeczeństwa jednocześnie dźwigają na własnych plecach ciężar odpowiedzialności za siebie i za większą rodzinę".

 

Samorządowe Karty Dużej Rodziny uprawniają do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy na terenie danego samorządu przyłączyli się do programu. Karty wydawane są bezpłatnie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub marszałka województwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Obecnie w gminach i powiatach w całym kraju jest już ponad 220 kart rodzinnych (w tym sześć na poziomie wojewódzkim).

 

Równolegle z systemem samorządowych kart rodzinnych, od połowy czerwca działa także ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny, w którym rodziny z trojgiem i więcej dzieci mogą korzystać m.in. ze zniżek w PKP, muzeach, niektórych sieciach sklepów. Jak dotąd do gmin wpłynęło blisko 20 tys. wniosków o wydanie ogólnopolskiej karty, a pierwsze dokumenty mają trafić do rodzin na początku lipca.

 

Karta Dużej Rodziny może objąć w Polsce 3 mln 400 tys. osób, bo tyle żyje w rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci. Wnioski należy składać w gminach odpowiednich dla miejsca zamieszkania. (PAP, inf. własna)

 

Poleć znajomemu