Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 4 czerwca 2014

Polska dla Drugiego Pokolenia Wolności

  |   Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności

Chcemy naszym dzieciom przekazać bezpieczniejszą i lepszą Polskę. Chcemy, by Drugie Pokolenie Polskiej Wolności również odniosło sukces - mówił Prezydent Bronisław Komorowski w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności – rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

 

- Chcemy lepszej demokracji, lepszej integracji  z Zachodem, lepszego społeczeństwa obywatelskiego, lepszego państwa, lepszego rynku, lepszej pracy, lepszego życia i lepszych zarobków. To normalne – podkreślił.


Zobacz także: Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym W orędziu prezydent dziękował za 25 lat wysiłków służących zagospodarowaniu polskiej wolności, w tym szczególnie rządowi Premiera T. Mazowieckiego. Zacytował też słynne zadanie z rozmowy Premiera z prof. Balcerowiczem przed objęciem teki ministra finansów: „Wszyscy tu chcą doradzać, ale nikt nie chce wziąć odpowiedzialności”. Bronisław Komorowski podkreślał jednocześnie, że im więcej reform udało się przeprowadzić, tym silniejszy okazywał się mechanizm rozwoju. Przypomniał, że dziś nasz PKB, mierzony wartością siły nabywczej, wyniósł w 2012 r. 67% średniej unijnej. Prezydent podkreślał też, że aż 71% Polaków jest zadowolonych ze zmiany ustroju, 89% popiera integrację z Unią Europejską, a 81% cieszy obecność w NATO.
 

Bronisław Komorowski przestrzegał, by nie spocząć na laurach. Podkreślał, że jeśli nie przyspieszymy reform, Polska – dzisiaj rozwijająca się – trwale spowolni. - Od nas zależy, czy nadamy państwu impet, który umożliwi intensywny rozwój, a przede wszystkim nada polskiej wolności nową jakość i otworzy szansę na sukces Drugiemu Pokoleniu Polskiej Wolności w kolejnych 25 latach – zaznaczył.


Prezydent wymienił pięć priorytetów, które należy realizować, by otworzyć szanse na sukces dla Drugiego Pokolenia Wolności.

 

 

Bezpieczeństwo narodowe – gwarant wolności


Wśród priorytetów wymienionych przez Prezydenta RP na pierwszym miejscu znalazło się bezpieczeństwo narodowe. Jego podstawą powinna być konsekwentna realizacja wieloletniego programu modernizacji technicznej armii. Konieczne jest także zintegrowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – co ma być celem inicjatywy ustawodawczej Bronisława Komorowskiego.

 

Zobacz także: Warszawska Deklaracja Wolności "Nie ma wolności bez solidarności" Ważne pozostaje skonsolidowanie wysiłków na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa pozamilitarnego. Wobec tych wszystkich zadań Prezydent RP zapowiedział rekomendację zwiększenia nakładów obronnych do 2% PKB.

 

Poinformował, że w obliczu zmian w naszym otoczeniu na zbliżającym się szczycie Paktu Północnoatlantyckiego będziemy zabiegać o strategiczne wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu, m.in. poprzez system aktualizacji planów ewentualnościowych, regularne ćwiczenia weryfikujące te plany, rozbudowę infrastruktury obronnej oraz ciągłe stacjonowanie wojsk i baz NATO w Europie Środkowej , w tym w Polsce.

 

Rozwój unijnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony uznał za drugą polisę ubezpieczeniową Polski. Jednocześnie podkreślił, że kluczowym filarem bezpieczeństwa RP pozostają relacje dwustronne, z których szczególne znaczenie ma strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi.

Pogłębianie wolności gospodarczej drogą do zwiększenia konkurencyjności Polski


Wolność gospodarcza oznacza szansę dla przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy, a z tymi szansami wiąże się też trudny temat polskiej postawy wobec wspólnej europejskiej waluty – mówił Prezydent RP.
 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że stoi przed nami konieczność opracowania nowej polskiej strategii integracji europejskiej – w tym rozstrzygnięcie dylematu dotyczącego dążenia do przyjęcia wspólnej waluty. Zauważył, że jeśli poważnie traktujemy postulat zapewnienia Polsce miejsca w centrum decyzyjnym Europy, musimy odważnie zmierzyć się z tym wyzwaniem.
 

Dodał, że kto bezdyskusyjnie kontestuje wejście do strefy euro, powinien przedstawić pomysł na to, jak inaczej realizować integrację ze świtem zachodnim i jak na innej drodze wzmocnić pozycję Polski w UE, nie wchodząc do strefy, gdzie będą zapadały najważniejsze decyzje dla całej Europy.
 

Jednocześnie wyraził przekonanie, że dyskusja w tym zakresie powinna odbyć się po wyborach.
 

Zaznaczył, że w przypadku braku krajowej waluty trzeba dysponować innymi narzędziami polityki gospodarczej – przede wszystkim o charakterze strukturalnym, które są dostępne tylko w gospodarce innowacyjnej i konkurencyjnej. Dlatego, w opinii Prezydenta RP, na początku drugiego ćwierćwiecza wolności Polska potrzebuje nowego modelu wzrostu. Bez skutecznych działań zorientowanych na podnoszenie gospodarczej konkurencyjności grozi nam wpadnięcie w „pułapkę średniego dochodu”.

 

Nie ma wolności bez wspólnoty opartej na rodzinie


Zdaniem Prezydenta RP, wyzwaniem na najbliższe lata musi być konsekwentne tworzenie dobrego klimatu dla rodziny. Zamierzam wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, której celem jest lepsze wsparcie rodzin ponoszących trud wychowania obywateli Polski - zadeklarował, dodając, że chce wprowadzenia korzystniejszego rozliczania podatków dla rodzin – zgodnie z zasadą: im więcej dzieci, tym większa kwota wolna od podatku. Ponadto, Bronisław Komorowski zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, której celem ma być ułatwienie godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Podziękował także samorządowcom za zaangażowanie w upowszechnianie kart dużych rodzin oraz rządowi za decyzję o uruchomieniu karty ogólnopolskiej.


Wolność powinno gwarantować dobre państwo i prawo


Prezydent – podkreślając, że siłą samorządu jest aktywność obywateli – przypomniał o projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, którą przedłożył Sejmowi w sierpniu 2013 r. Przewiduje on zwiększenie partycypacji społecznej przez stowarzyszenia i lokalne komitety.

 

W opinii Bronisława Komorowskiego niedostateczna jest jakość, przejrzystość i stabilność stanowionego prawa. Prezydent zachęcał, by zastanowić się nad źródłami niskiego poziomu obywatelskiego zaufania do instytucji publicznych oraz wskazywał na alarmujący sygnał, jakim była niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Nowoczesny patriotyzm źródłem dumy i źródlem wolności


Codzienna praca, szacunek dla państwa i jego prawa to zdaniem Prezydenta RP esencja nowoczesnego patriotyzmu.  Kolejnym elementem nowoczesnego patriotyzmu wymienionym przez Prezydenta był rozkwit społeczeństwa obywatelskiego. Wskazał on na potrzebę dostosowania przepisów dotyczących działalności obywatelskiej do współczesnych warunków, tak aby jej podjęcie i prowadzenie było łatwiejsze, zapowiadając jednocześnie inicjatywę legislacyjną dotyczącą zmian w ustawie o stowarzyszeniach. - Bez silnego sektora pozarządowego nie uda się zbudować wystarczająco silnych wspólnot lokalnych - ocenił.  Prezydent podziękował również za wszystkie inicjatywy związane z 25-leciem Wolności i zachęcił do dalszej pracy i aktywności w obchodach.

 

- Myślmy o następnym pokoleniu – o Drugim Pokoleniu Polskiej Wolności. Dlatego tak wiele uwagi poświęcam rodzinie – by wiążąc historię Polski z dobrobytem rodzin, można angażować rodziny w pracę na rzecz dobrobytu Polski. I odwrotnie - dbając o dobrobyt Polski można rozwiązywać problemy polskiej rodziny – akcentował Prezydent RP.

 

Poleć znajomemu