Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 18 kwietnia 2014

"Reforma samorządowa wielką szansą Ukrainy"

  |   Briefing prasowy prezydenta Briefing prasowy prezydenta Briefing prasowy prezydenta Briefing prasowy prezydenta Briefing prasowy prezydenta

Polska koncepcja reformy samorządowej jest antidotum na groźne pomysły federalizacji czy autonomii – podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas piątkowego briefingu prasowego.

 

Prezydent wspomniał o czwartkowych rozmowach z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej, pełniącym obowiązki prezydenta Ołeksandrem Turczynowem i premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem. Bronisław Komorowski powiedział, że  głównym tematem jego rozmów ze stroną ukraińską była reforma administracyjna – reforma samorządowa na Ukrainie. Przypomniał, że zabiega o to od długiego czasu, bo właśnie w tej reformie widzi szansę dla Ukrainy w powieleniu polskich, sprawdzonych wzorców. Zobacz także: Prezydent z władzami Ukrainy o ustaleniach po genewskim spotkaniu Z Van Rompuyem o ustaleniach w Genewie

 

O rezultatach spotkania w Genewie prezydent rozmawiał także z Przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem.


- Polska koncepcja reformy samorządowej jest antidotum na groźne pomysły federalizacji czy autonomii – podkreślił.
 

- Dziś śledzimy wszystkie zagrożenia o charakterze militarnym na Ukrainie, na tym skupiamy uwagę, ale miejmy świadomość, że prawdopodobnie przyszłość Ukrainy rozstrzygnie się w ramach debaty o kształcie ustroju tego państwa. Debaty, która musi się toczyć głównie wewnątrz Ukrainy. My możemy tylko ją wspierać, podpowiadać, pomagać – ocenił Bronisław Komorowski.  Jego zdaniem debata o kształcie ustroju będzie zasadnicza debatą w najbliższych tygodniach.

 

- To się ściśle wiąże z porozumieniem w Genewie, gdzie padły - z ust ministra spraw zagranicznych Rosji - już inne słowa, niż parę dni temu, słowa już bez użycia terminu federalizacja. Padło słowo, które należy odczytywać jako akceptację dla decentralizacji, a więc samorządności – powiedział.


 

W jego ocenie, pewnie będzie się toczył duży spór o to, jaka forma samorządności jest dla Ukrainy najkorzystniejsza. - Pewnie będą pomysły na różne formy samorządności, bardziej atrakcyjne dla innych, być może dla Rosji. My stoimy na stanowisku, że to Ukraina powinna dokonać tego wyboru sama – dodał.
 

 

Wsparcie reform na Ukrainie

 

Prezydent przypomniał, że działa zespół prezydencko-rządowo-samorządowy pod kierownictwem Marcina Święcickiego, który pracuje z Ukraińcami.

 
- Z dużą odwagą i z głębokim przekonaniem przekazujemy Ukraińcom nasze doświadczenia, wiedzę ekspercką, ale także doświadczenie przez kontakty samorządów polskich i ukraińskich - zaznaczył.  - Zachęcamy do pogłębionej reformy, bo jesteśmy przekonani , że to może służyć wszystkim na Ukrainie - ludności rosyjskojęzycznej, ukraińskojęzycznej - dodał.

 

- Samorządność to wielka szansa Ukrainy, także uniknięcia tego rosyjskiego miecza, który chce Ukrainę podzielić na kawałki wedle zasad federacji czy autonomii – uważa Bronisław Komorowski.
 

Prezydent podkreślił, że wielkim polskim zadaniem jest wyspecjalizowanie się we wsparciu reform w kilku ważnych obszarach: propozycje działań w zakresie budowy systemu antykorupcyjnego na Ukrainie, wsparcie reformy samorządowej oraz dla reformy gospodarczej.

 

Zdaniem prezydenta kwestie związane z samorządnością i decentralizacją mogą być lepiej albo gorzej zapisane w konstytucji. Bronisław Komorowski zaproponował uzupełnienie działającego już zespołu ekspertów o konstytucjonalistów, m.in. prof. Pawła Sarneckiego. 

 

Pomoc w reformowaniu armii


- Być może nie teraz, w okresie gorącego kryzysu, bo tego się nie da zrobić, ale jeśli Ukraina będzie chciała skorzystać z polskich doświadczeń w zakresie głębokiej reformy armii, to i tu jest możliwe wsparcie eksperckie - zapowiedział Bronisław Komorowski.
 

Zaznaczył, że Polska może się pochwalić stosunkowo dobrym, łagodnym przeprowadzeniem armii z poprzedniej rzeczywistości ustrojowej sprzed 1989 roku na pozycję armii, którą odzyskał naród.
 

- Doświadczenie w zakresie reformowania sił zbrojnych i przywracania im w pełni narodowego charakteru jest także możliwe, o ile strona ukraińska będzie chciała z tego skorzystać – dodał Prezydent RP.
 

Rezultaty ustaleń w Genewie

 

- Rozmowy w Genewie tworzą trochę nową melodię, nowy klimat. Nie rozwiązują wszystkich problemów. Zobaczymy, ile z tych problemów w ogóle rozwiążą. Zawsze decyduje wola wykonania zawartego porozumienia - powiedział prezydent.
 

- Ustalenia, które zostały przyjęte, w moim przekonaniu, dają jedno: eliminują na tym etapie ryzyko gwałtownego zaostrzenia się konfliktu na terenie wokół Ukrainy i na Ukrainie wschodniej. Tak daleko idące zobowiązania i jednoznaczne deklaracje ze strony ministra spraw zagranicznych Rosji jednak nie dadzą się przekreślić w ciągu dni - dodał prezydent.
 

Bronisław Komorowski uważa, że minimalnym zyskiem może być zysk czasu i powstrzymanie narastania bardzo ostrego konfliktu. Warto zdać sobie sprawę, że każdy tydzień względnego spokoju albo nienarastania konfliktu to dodatkowe szanse dla nowej władzy ukraińskiej, szanse na okrzepnięcie państwa ukraińskiego - powiedział prezydent.
 

Ocenił, że można myśleć o porozumieniu w Genewie jako o punkcie startu do dalej idących porozumień.
 

 

Poleć znajomemu