Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 kwietnia 2014

"TK odgrywa rolę w umacnianiu państwa prawnego"

  |   Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego rolę Trybunału w umacnianiu państwa prawnego, w umacnianiu szacunku dla prawa oraz wymuszania głębokiej refleksji nad każdym nowym prawem.

 

- W 25. rocznicę wolności w Polsce, w 25. rocznicę głębokich zmian ustrojowych w sposób szczególny czujemy wagę dobrego demokratycznego prawa, które stanowi fundament dzisiejszej Polski. Czujemy również doskonale rolę TK w umacnianiu praworządności, w umacnianiu szacunku do prawa, w umacnianiu praworządnej Rzeczypospolitej – powiedział Prezydent RP. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 

Wskazywał, że szczególnym dniem zwycięstwa wolności i początkiem stanowienia państwa prawnego był 4 czerwca 1989 roku, gdy obóz polskiej wolności, obóz „Solidarności”, wygrał w niełatwym boju politycznym, poprzez kartkę wyborczą w nie w pełni jeszcze demokratycznych wyborach.

 

- Transformacja ustrojowa dokonała się dzięki zwycięstwu wyborczemu i wprowadziła Polskę – miejmy nadzieję na trwałe – na drogę do budowy państwa demokratycznego, państwa prawnego – mówił.


Zwrócił uwagę, że dla Polski, dla obywateli szczególne znaczenie miały przemiany konstytucji. - TK pilnuje prawa, mierząc je konstytucją. Wiemy, że bez konstytucji chroniącej obywateli, chroniącej zasady państwa prawnego i Trybunał niewiele by zdziałał – ocenił. Podkreślał, że obecnie obowiązująca konstytucja jest dojrzałym, stabilnym fundamentem państwa prawnego.

 

Prezydent wspomniał o dużej wadze społecznej werdyktu dotyczącego zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zwrócił także uwagę na zeszłoroczne rozstrzygnięcie, związane z integracją europejską.

 

 

Bronisław Komorowski wskazywał, że zachowując własną tożsamość narodową i tradycję konstytucyjną, Polska korzysta świadomie z dorobku prawnego Unii i swobód, na których opiera się Wspólnota Europejska. - Trybunał orzekał m.in. o zgodności Traktatu Akcesyjnego oraz Traktatu z Lizbony z polską Konstytucją. W zeszłym roku podjęliście Państwo werdykt, w jakim trybie powinna odbyć się ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw, których walutą jest euro - przypomniał.

 

Prezydent mówił, że rozstrzygnięcie polskiego Trybunału jest zbieżne z orzeczeniami wydanymi przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, a także Trybunał Sprawiedliwości UE. I zaznaczył, że wyrok ten świadczy o tym, iż sprawnie funkcjonuje u nas mechanizm kontroli wewnętrznych procedur dotyczących obecności Polski w Unii Europejskiej. - Ma to duże znaczenie dla jakości naszego członkostwa w UE i dla umacniania międzynarodowej pozycji Polski – akcentował.

 

W opinii prezydenta, odpowiedzialnym zadaniem w pracy Trybunału stało się rozpatrywanie skarg konstytucyjnych. Dodał, że dzięki możliwości kierowania takich skarg, co zawdzięczamy nowej Ustawie Zasadniczej, znacząco poszerzyły się środki ochrony wolności i praw obywatelskich. - To dobrze, że Polacy coraz częściej korzystają z tej formy nadzorowania konstytucyjności prawa – wskazywał. Ocenił, że dzięki tej instytucji obywatele mają możliwość wpływu na kształt prawa.

 

Bronisław Komorowski przypomniał też, że w ubiegłym roku wystąpił do Sejmu z projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która przewiduje zmiany w procedurze postępowania przed Trybunałem, aby umożliwić szybsze rozpatrywanie spraw. - Uchwalenie przez obecny parlament nowej ustawy o TK byłoby wspólnym sukcesem, byłoby korzystne dla przyspieszenia rozstrzygnięć w wielu istotnych dla polskich obywateli sprawach – ocenił.

 

Zdaniem prezydenta, problemem jest zagwarantowanie osobom niezamożnym jak najszerszego dostępu do pomocy prawnej.

 

- Budowanie demokratycznego państwa prawnego pozostaje w Polsce stałym zadaniem, za które wszyscy ponosimy odpowiedzialność, które wszyscy musimy dźwigać  – podsumował Prezydent RP.
 

Poleć znajomemu