Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 marca 2014

"Trzeba wzmacniać współpracę UE - USA"

  |   Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi” Debata „Strategiczne i ekonomiczne konsekwencje umowy nt. inwestycji i handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi”

Trzeba szukać elementów wzmacniających współpracę amerykańsko-europejską, także współpracę polsko-amerykańską – podkreślał prezydent Bronisław Komorowski podczas debaty dotyczącej konsekwencji umowy ws. inwestycji i handlu pomiędzy UE a USA.

 

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP oraz The German Marshall Fund of the United States debata pt.  "Transatlantic Renaissance or Economic NATO? Strategic and Economic Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)".


Temat dyskusji z udziałem ekonomistów i politologów były konsekwencje negocjowanej obecnie umowy w sprawie inwestycji i handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

 

- Polska będzie aktywnie wspierała procesy w ramach UE, na starej dobrej zasadzie, że szukamy rozwiązań optymalnych, które zbliżają do siebie i wzmacniają całość świata zachodniego, na zasadzie naszego zaangażowania i głębokiego przekonania, że trzeba szukać elementów wzmacniających współpracę amerykańsko-europejską, także współpracę polsko-amerykańską – powiedział Bronisław Komorowski.


 

Na początku debaty Prezydent RP odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta The German Marshall Fund of the United States Craiga Kennedy’ego w uznaniu jego wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy oraz za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

- To odznaczenie ma niezwykłą nazwę - Order Odrodzenia Polski, a za odrodzeniem Polski kryją się różne zasługi i działania na rzecz odbudowy państwowości, odbudowy normalności kraju, także na rzecz wiązania Polski ze światem zachodnim – powiedział Bronisław Komorowski.

 

Dodał, że wręczył odznaczenie Craigowi Kennedy’emu za wszystkie zasługi i działania na rzecz Polski jako członka rodziny świata zachodniego, dobrego sojusznika Stanów Zjednoczonych, Polski związanej ze światem zachodnim i z USA wieloma więzami interesów, emocji.

Prezydent dziękował również za działalność stypendialną, z której skorzystali zarówno Polacy, jak i osoby z innych krajów naszego rejonu Europy. Podkreślał także znaczenie The German Marshall Fund jako istotnego źródła grantów.

 

Prezydent odnosząc się do tematu debaty wskazywał, że TTIP mogłaby być "swoistym gospodarczym NATO". - Mówimy to tym częściej, im większy widzimy związek między bezpieczeństwem świata zachodniego, między siłą oddziaływania świata zachodniego, a relacjami pomiędzy głównymi elementami świata zachodniego jakie stanowią USA i UE – ocenił.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że dziś odczuwamy to szczególnie w kontekście niebezpiecznych procesów, które zachodzą na Wschód od granicy NATO, na Wschód od UE, na Wschód od Polski. – Chcielibyśmy widzieć możliwość wpływania na bieg spraw na świecie w kierunku czynienia świata bardziej stabilnym, bardziej przewidywalnym, także poprzez wykorzystywanie potęgi ekonomicznej, za którą zawsze idzie potęga polityczna, a często militarna – powiedział.

 

Prezydent przekonywał, że sprawą zasadniczą jest zapewnienie nam wszystkim mocnego motoru rozwoju gospodarek świata zachodniego. - Głęboko wierzę w mechanizm konkurencji. Jestem przekonany, że to jest coś, co może wielu ludzi wiązać nadziejami i myślami z fundamentem gospodarki i polityki amerykańskiej – dodał.


Bronisław Komorowski podkreślał, że konkurencja jest dobra wtedy, kiedy potrafi się jej sprostać. - A niewątpliwie łatwiej będzie sprostać konkurencji w wymiarze globalnym, jeżeli nastąpią procesy wzmacniania siły gospodarki świata zachodniego poprzez tworzenie wspólnej przestrzeni europejsko-amerykańskiej – zaznaczył.

 

Ocenił, że perspektywa połączenia mechanizmów zarządzających i regulujących gospodarkę na tak ogromnej przestrzeni jest ogromnym wyzwaniem, za którym stoi też perspektywa wzrostu gospodarczego gospodarki amerykańskiej, europejskiej, także polskiej.


Prezydent zachęcał do dyskusji, która jednocześnie nie będzie ukrywać istotnych przeszkód, barier i problemów na drodze ku takiej wizji wspólnej przestrzeni gospodarczej. – Wiemy, że w zakresie liberalizmu gospodarczego, liberalizacji ceł pojawiają się istotne elementy dyskusji, różniące punkt widzenia europejski i amerykański. Podobnie jest jeśli chodzi o liberalizację rynku energetycznego – wskazywał.

 

Ocenił, że trzeba to traktować jako wielkie wyzwania. - Ale myślę, że właśnie okoliczności, które tworzą dzisiejsze ramy wydarzeń politycznych na Wschód od UE powinny też nas skłaniać do szukania nowych argumentów, pokazywania nowych perspektyw i w tym obszarze, który dziś różnicuje punktu widzenia USA i Europy, także Polski – powiedział Prezydent RP.

 

W debacie wzięli udział m.in. Craig Kennedy, Prezes The German Marshall Fund of the United States, Fredrik Erixon, Dyrektor European Center for International Political Economy (ECIPE) oraz Ryszard Petru, Prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich , a także Janusz Reiter, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador RP w Niemczech i USA, który moderował dyskusję.  W dyskusji uczestniczyli również Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, minister Jaromir Sokołowski i doradca Roman Kuźniar.

 

 Zapis całej debaty:

 

Poleć znajomemu