Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 10 marca 2014

15 lat członkostwa Polski w NATO

Z okazji przypadającej w środę 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO o godz. 19.00 z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbędą się uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wcześniej w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski spotka się z ambasadorami państw Sojuszu akredytowanymi w Polsce.
 

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego już w poniedziałek wieczorem rozbłysła okolicznościowa iluminacja. A w niedzielę, 16 marca, Pałac Prezydencki będzie otwarty dla zwiedzających. Zobacz także: Iluminacja Pałacu "15 lat w NATO"
 

15 lat temu, 12 marca 1999 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego (godz. 12.00 czasu miejscowego) w Independence w stanie Missouri minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał Protokół Akcesyjny Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego. Działając w imieniu swoich państw, podpisy złożyli także przedstawiciele Czech i Węgier.
 

Wejście w grono państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zapoczątkowało proces rzeczywistego włączania się Polski w szeroko rozumianą wspólnotę euroatlantycką. Oferując gwarancje bezpieczeństwa, zbudowało fundament przyszłej integracji w kolejnych wymiarach: politycznym i ekonomicznym.

 

Z okazji tej rocznicy w środę o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczyste spotkanie z udziałem Prezydenta RP i ambasadorów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego akredytowanych w Polsce. Na spotkanie, organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaproszeni zostali także członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, byli prezydenci i premierzy, marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP, ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej, byli szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szefowie Sztabu Generalnego oraz obecni przewodniczący parlamentarnych komisji spraw zagranicznych i obrony narodowej, Szef Sztabu Generalnego WP, a także Dowódca Generalny RSZ i Dowódca Operacyjny RSZ.

 

Wieczorem uroczystości rocznicowe odbędą się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W programie uroczysta odprawa wart, złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz wystąpienie Prezydenta RP. Warszawiacy i turyści odwiedzający stolicę będą mogli obserwować uroczystą defiladę pododdziałów wojskowych, a także obejrzeć na ustawionym na placu telebimie film o polskiej drodze do NATO.

 

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego już w poniedziałek wieczorem rozbłysła okolicznościowa iluminacja. Wyświetlane są zmieniające się logo NATO oraz logo obchodów 25-lecia wolności. Także na ustawionym przed Pałacem telebimie można oglądać rocznicowe filmy.

 

W niedzielę, 16 marca, w godz. 10.00-18.00 Pałac Prezydencki zostanie otwarty dla zwiedzających. Oprócz sal, w których Prezydent RP wykonuje codzienne obowiązki, będzie można także zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę zdjęć , obrazującą polską drogę do NATO . Wystawione zostaną także dokumenty związane z akcesją - wśród nich m.in. Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Poland (Akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego) oraz Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. – z podpisem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

Ponadto, od wtorku 11 marca do niedzieli 16 marca przed Pałacem Prezydenckim zobaczyć będzie można okolicznościową wystawę "15 lat Polski w NATO". Jej celem jest przybliżenie zwiedzającym zarówno historii samego Sojuszu,jak i polskiej drogi do NATO. Na 13 planszach będzie można zobaczyć m.in. przemówienie wygłoszone przez prof. B. Geremka podczas składania dokumentów akcesyjnych, wygłoszone 12 marca 1999 r. w Independence. Całość uzupełniają dane dotyczące modernizacji Wojska Polskiego, wspólnych ćwiczeń z oddziałami państw sojuszniczych, transformacji, profesjonalizacji oraz cywilnej kontroli nad armią, a także informacje na temat infrastruktury i inwestycji prowadzonych w Polski w ramach NATO.

  

15. rocznica wejścia Polski do NATO to jedna z przypadających w tym roku rocznic związanych z 25-leciem odzyskania wolności.
 

Poleć znajomemu