Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 stycznia 2014

Prezydenci Polski i Szwajcarii zachęcają do współpracy

  |   Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne

Prezydenci Polski Bronisław Komorowski i Szwajcarii Didier Burkhalter otworzyli w poniedziałek na Stadionie Narodowym polsko-szwajcarskie forum gospodarcze. Zachęcali do współpracy i czerpania ze wzajemnych doświadczeń w sferze badań i edukacji.

 

Zorganizowane w ramach forum dyskusje panelowe dotyczyły m.in. kwestii kształcenia zawodowego, transferu technologii do przedsiębiorstw i polsko-szwajcarskiej współpracy naukowo-badawczej. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji z obu krajów.

 

- To jest dowód na pogłębiającą się współpracę między dwoma krajami, które wiele różni, ale które mają także swoje podobieństwa – mówił otwierając forum Bronisław Komorowski. Wyraził nadzieję, że w przyszłości oba kraje będą współpracować jeszcze ściślej.

 

Przypominał, że Szwajcaria jest krajem zamożnych obywateli z bardzo ciekawą, nietypową, ale skuteczną demokracją. Zwrócił też uwagę, że Polska obchodzi w tym roku 25. rocznicę odzyskania wolności. Jego zdaniem forum może być dowodem, że Szwajcaria może być dobrą inspiracją dla kraju ludzi ambitnych i wolnych, czyli Polski.

 

- Warto, podsumowując to 25-lecie, szukać tego, co może być decydujące albo ważne w kwestiach utrzymania rozwoju Polski, polskiej gospodarki, polskiej konkurencyjności na następne 25 lat - oświadczył. Dlatego - jak mówił - przyglądając się sukcesom innych, musimy szukać rozwiązań odpowiadających na nowe wyzwania.

 

Bronisław Komorowski podkreślał, że podstawą zamożności, oprócz losu historycznego, jest zawsze praca. Jak zaznaczył, widać to właśnie po Szwajcarach. - Szwajcaria to jest przykład dobrze zorganizowanej pracy, dobrego przygotowania do pracy, także w systemie edukacyjnym – mówił.

 

Teoretycznie system edukacji Szwajcarii jest podobny do polskiego, ale są również różnice, które sprawiają, że zdecydowana większość, bo aż 2/3 młodych Szwajcarów wybiera szkołę zawodową. W niej gros czasu stanowi nie czas spędzany w ławkach, a praktyki w firmach.

 

Bronisław Komorowski podkreślał, że Szwajcaria może być przykładam dobrego zagospodarowywania umiejętności tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Zaważył, że bezrobocie w tym kraju to zaledwie 3 proc.

 

 

Prezydent Didier Burkhalter przypominał, że Szwajcaria to drugi największy inwestor spoza UE w Polsce. Oświadczył, że firmy z jego kraju wykreowały już ok. 30 tys. miejsc pracy w Polsce. Dodał, że dostrzegają one polskie atuty: wykwalifikowaną siłę roboczą, duży rynek i znakomity wzrost gospodarczy.

 

Didier Burkhalter zadeklarował chęć wzmocnienia współpracy naukowo-badawczej z Polską. Przypomniał, że w globalnym indeksie intelektualnym w 2013 r. Szwajcaria zajmowała 1. miejsce. Wydatki Szwajcarii na badania i rozwój stanowią ok. 3 proc. PKB - dwie trzecie z nich pochodzi z prywatnego sektora.

Didier Burkhalter mówił, że rząd jego kraju zachęca przemysł i naukowców do komercjalizowania swoich wynalazków. Wspieramy też sieć parków technologicznych, które ułatwiają transfer technologii, ale w Szwajcarii sektor prywatny zdecydowanie silniej partycypuje w badaniach i pracach rozwojowych niż rząd - zauważył.

 

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński przekonywał, że Polska nie zmarnowała ostatnich 25 lat. Zauważył, że dziś nasz kraj jest silniejszy, bardziej otwarty i odnajdujący się w wyzwaniach gospodarczych.

 

Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski, ale jest jednym z największych inwestorów w naszym kraju. W 2012 r. nasze obroty wzrosły o prawie 3 proc. rok do roku i wyniosły ponad 2,4 mld euro. (PAP)

Poleć znajomemu