Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 28 listopada 2013

"Rolą Polski utrzymanie drzwi otwartych dla Ukrainy"

  |   Briefing Prezydenta RP przed wylotem na Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Briefing Prezydenta RP przed wylotem na Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Briefing Prezydenta RP przed wylotem na Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Briefing Prezydenta RP przed wylotem na Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie

Jestem przekonany, że efektem szczytu wileńskiego będzie potwierdzenie tego, że UE trzyma drzwi otwarte dla Ukrainy, będzie je także trzymała konsekwentnie Polska, oczekując zmiany decyzji władz Ukrainy o wstrzymaniu procesu podpisywania umowy stowarzyszeniowej z Unią – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski przed wylotem na Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

 

Jak ocenił prezydent, wiele wskazuje na to, że sukces szczytu wileńskiego będzie połowiczny. - To znaczy na pewno uda się uczynić wyraźny postęp w zakresie przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Mołdawią i Gruzją – zostaną te umowy parafowane – mówił. Jak dodał wydaje się, że ze strony Unii zapadają decyzje o przyspieszeniu kalendarza umożliwiającego już nie tylko parafowanie, ale podpisanie umów stowarzyszeniowych, szczególnie jeśli chodzi o Mołdawię.


Podkreślił, że Unia utrzymuje konsekwentnie otwarte drzwi zapraszając do zbliżenia się do polityki świata zachodniego w stosunku do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego. - To jest istotne z punktu widzenia woli podtrzymania polityki otwartych drzwi i życzliwego zachęcania do wykorzystania swojej historycznej szansy także przez Ukrainę – zaznaczył.

 

Zdaniem prezydenta rola Polski będzie m.in. polegała na tym, aby nie tylko podtrzymywać zasadę otwartych drzwi dla Ukrainy, ale również zachęcać Ukrainę, władze Ukrainy aby chciały z tego skorzystać.


- Rolą Polski również będzie podtrzymywanie dialogu wewnątrz krajów UE, ale także z Ukrainą na temat możliwości zintensyfikowania działań zwiększających odporność gospodarki ukraińskiej w kwestiach uzależnień, jeśli chodzi o źródła energii, także problemy wynikające z utrudnieniami dostępu do rynku potężnego rosyjskiego sąsiada – mówił.
 

Bronisław Komorowski wskazywał, że bardzo ważna jest wypracowana w ramach państw UE decyzja otwierająca Ukrainie możliwość korzystania z przesyłu gazowego wiodącego z Zachodu na Wschód przez Słowację. - To jest ogromna szansa, która pozwala na zwiększenie odporności gospodarki ukraińskiej na ewentualne zagrożenia związane z daleko idącym uzależnieniem z jednego kierunku dostaw - zaznaczył.
 

Zobacz także: Z Van Rompuyem o strategii UE na szczyt w Wilnie Prezydent mówił, że w czwartek rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem o liberalizacji ruchu wizowego z krajami Partnerstwa Wschodniego. - To dzisiaj jest adresowane głównie do Mołdawii, która będzie mogła już niedługo skorzystać z dobrodziejstw tej liberalizacji, ale to dotyczy również wszystkich pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym i Ukrainy – powiedział Bronisław Komorowski.
 

Jak dodał, jest życzliwe nastawienie, aby w stopniu maksymalnie możliwym ułatwić także Ukrainie spełnienie kryteriów niezbędnych, aby ten zliberalizowany ruch graniczny mógł się odbywać na większą skalę. – Sami dobrze pamiętamy, jak wielkie znaczenie miały dla ukształtowania polskiej mentalności wyjazdy mojego pokolenia na Zachód – zaznaczył.

 

Prezydent zapowiedział też, że w piątek wieczorem będzie gościł prezydenta Francji Francois Hollande'a. Wskazywał, że ważne, aby omówić relacje bilateralne i umocnić dobre partnerstwo polsko-francuskie, które już funkcjonuje od pewnego czasu, ale umocnić je także poprzez wspólnotę poglądów na przyszłość Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.


- Jestem przekonany, że w ramach tego partnerstwa polsko-francuskiego właśnie temat i problem Partnerstwa Wschodniego zajmie istotną cześć rozmowy z prezydentem Francji – mówił Bronisław Komorowski.
 

Poleć znajomemu