Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 listopada 2013

"Tezy warszawskie" - przed unijnym szczytem

"Tezy warszawskie" to dokument zawierający oczekiwania polskich środowisk eksperckich przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej poświęconym Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Jest efektem ubiegłotygodniowej konferencji pt. "Jaka polityka bezpieczeństwa i obrony dla Europy?" w Pałacu Prezydenckim.   

 

Zobacz także: "Jedność gwarancją bezpieczeństwa Europy"

 

W dokumencie podkreślono, że w świetle dotychczasowych doświadczeń niezbędny jest szerszy wysiłek koncepcyjny państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli wspólna refleksja nad miejscem Europy w świecie. Grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej będzie stanowiło dobrą okazję do zainicjowania przeglądu sytuacji bezpieczeństwa Europy i możliwości UE w tej sferze.

 

Optymalną odpowiedzią na tę potrzebę byłoby przygotowanie nowej strategii bezpieczeństwa UE. W dokumencie proponuje się więc podjęcie prac nad Białą księgą bezpieczeństwa europejskiego, co jest najlepszym obecnie rozwiązaniem, które stanowić może krok pośredni między starą a nową strategią bezpieczeństwa europejskiego. Takie przedsięwzięcie, zakończone przedłożeniem rozległego raportu ogłoszonego w językach państw członkowskich, może mieć znaczący walor informacyjny i edukacyjny w odniesieniu do świata polityki i społeczeństw obywatelskich.

 

Pełna wersja dokumentu na stronie BBN >>>
 

Poleć znajomemu