Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 20 listopada 2013

RBN o Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony

  |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing prasowy Sekretarza Rady, Szefa BBN Stanisława Kozieja Briefing prasowy Sekretarza Rady, Szefa BBN Stanisława Kozieja Briefing prasowy Sekretarza Rady, Szefa BBN Stanisława Kozieja

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, w kontekście grudniowego szczytu UE - to temat środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

- Z punktu widzenia Polski Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE jest bardzo ważna. Jest jednym z naszych zewnętrznych filarów bezpieczeństwa. Stąd naturalne zainteresowanie Polski, aby była ona skuteczna – powiedział Sekretarz Rady, Szef BBN Stanisław Koziej na briefingu po spotkaniu RBN.


Czytaj także na stronie BBN>>>


Minister ocenił, że dziś UE jako podmiot bezpieczeństwa jest w kłopotach, w pewnym kryzysie, ta Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony również. Zdaniem ministra pewną szansą na ożywienie tej polityki jest zbliżający się szczyt UE.
 

- Na posiedzeniu Rady dyskutowaliśmy o projekcie konkluzji szczytu Unii. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony przedstawili rezultaty ostatniej dyskusji w Brukseli nad projektem tych konkluzji. W większości projekt zawiera pozytywne i korzystne elementy z polskiego punktu widzenia, mówi m.in. o potrzebie pewnej refleksji strategicznej nad bezpieczeństwem europejskim, o potrzebie bardziej jasnego zdefiniowania priorytetów i celów strategicznych – relacjonował Szef BBN.

 

Dodał też, że w projekcie zawarte są zapisy o zdolnościach wojskowych, jakich Unia potrzebuje, zwłaszcza jeśli chodzi o grupy bojowe, o usprawnieniu, zwiększeniu możliwości ich działania. – W projekcie konkluzji sporo uwagi poświęca się budowie zdolności poprzez wspólne programy i projekty rozwojowe, techniczne – powiedział.


Minister przyznał, że konsolidacja przemysłu obronnego Unii jednym z problemów, który z polskiego punktu widzenia nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty. Ocenił, że to kluczowy temat zwłaszcza dla państw, które dysponują potężnymi przemysłami obronnymi.
 

- Chodzi o to, aby w konkluzjach znalazł się zapis o zrównoważonej konsolidacji tego przemysłu. Ponieważ nasz przemysł obronny jest w porównaniu z tymi silnymi przemysłami jednak nieco słabszy, to bezwzględna, bezwarunkowa konsolidacja powoduje ryzyko dla jego konkurencyjności utrzymania się na rynku – wyjaśnił.
 

Szef BBN podkreślił, że ważnym aspektem debaty RBN w obszarze bezpieczeństwa europejskiego był kontekst wschodni; rozmowa dotyczyła też zbliżającego się Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, a także doświadczeń i wniosków z niedawnych ćwiczeń NATO Steadfast Jazz. Zobacz także: "Solidarność podstawową zasadą działania NATO"
 

Minister Koziej zapowiedział też, że w styczniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma powrócić do tematyki bezpieczeństwa europejskiego z Puntu widzenia polskich interesów strategicznych. 

 

Szef BBN poinformował ponadto, że gen. broni Lech Majewski jest kandydatem do objęcia od 1 stycznia stanowiska dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał już z gen. Majewskim. - Czekamy na ostateczną decyzję prezydenta. Myślę, że to jest kwestia nadchodzącego tygodnia - dwóch - powiedział Stanisław Koziej.
 

22 lipca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z przyjętymi w niej założeniami obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych. Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego.
 

Poleć znajomemu