Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 listopada 2013

Kancelaria Prezydenta RP o wyroku TK ws. OFE

W opinii Kancelarii Prezydenta RP wydany w środę wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekspertyz dotyczących zmian w OFE przygotowanych dla KPRP nie dotyczy bezpośrednio konieczności udostępnienia zleconych na potrzeby KPRP ekspertyz. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP w zakresie uprawnień Prezydenta RP. Według Trybunału brak jest kolizji pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej, a prerogatywą Prezydenta RP dotyczącą podpisywania ustaw.

 

Sprawa udostępnienia ekspertyz dotyczących OFE toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest elementem tego postępowania. Rozstrzygnięcie sprawy o udostępnienie opinii przez Kancelarię Prezydenta RP leży w gestii NSA. Działania Kancelarii Prezydenta RP będą oparte o ostateczny wyrok NSA.
 

Poleć znajomemu