Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 października 2013

RBN o założeniach Strategii Bezpieczeństwa

  |   Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing Prezydenta RP i szefa BBN po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing Prezydenta RP i szefa BBN po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing Prezydenta RP i szefa BBN po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Kierunkowe założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP to temat posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Priorytetem jest bezpieczeństwo naszego terytorium – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski na briefingu po posiedzeniu Rady.

 

Prezydent zwrócił uwagę, że powstający dokument odzwierciedla zdecydowane przesunięcie akcentów w zakresie wizji bezpieczeństwa naszego kraju i rozwoju sił zbrojnych. - Priorytetem jest bezpieczeństwo naszego terytorium, jest nasza wiarygodność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i zdolność do działania na rzecz bezpieczeństwa terytoriów wszystkich krajów członkowskich Sojuszu – powiedział. I wskazywał na odejście od tzw. polityki ekspedycyjnej.


Prezydent zaznaczył, że dzisiaj w doktrynie bezpieczeństwa państwa zapisujemy jednoznaczny zwrot strategiczny w tym zakresie.
 

Bronisław Komorowski ocenił, że w strategii powinno się znaleźć kompleksowe ujęcie całości spraw bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i pozamilitarnego. Jego zdaniem jest szansa na pogłębienie procesu przełamywania i przekraczania myślenia resortowego.

 

Prezydent mówił również, że ważną kwestią jest odzwierciedlenie w Strategii postępującego procesu profesjonalizacji i modernizacji nie tylko sił zbrojnych, ale też innych służb istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.


- Prace mają zostać zakończone do końca roku, taka jest wola rządu – zapowiedział prezydent.
 

- Nasze priorytety wpisują się doskonale w budowanie silnego NATO zdolnego do reagowania na całe spektrum zagrożeń – podkreślił szef BBN Stanisław Koziej. Dodał, że nasz wkład w siłę Sojuszu polega na dołożeniu zdolności do obrony terytorium.
 

 

Poleć znajomemu