Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 września 2013

Postanowienie o przedłużeniu i redukcji misji w Afganistanie

Prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Rady Ministrów, 19 września podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Jednocześnie zdecydował o jego znaczącej redukcji.

 

Postanowienie zakłada, że w ramach XIV zmiany PKW użyte zostaną siły o liczebności do 1000 żołnierzy i pracowników wojska w Afganistanie oraz do 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tej pory PKW w Afganistanie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska.

 

Kontyngent w ramach XIV zmiany zostanie znacząco zredukowany w stosunku do dotychczasowej liczebności, zgodnie z zapowiedziami oraz uzgodnioną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i rząd strategią pt. Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014.

 

Redukcje wynikają z planów, zgodnie z którymi Polska – podobnie jak cały Sojusz Północnoatlantycki – zakończy operację w Afganistanie w formule ISAF do końca 2014 r. Stopniowo wycofywany jest również sprzęt, z którego korzystają polscy żołnierze.
 

Więcej na stronie BBN >>>

Poleć znajomemu