Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 września 2013

„Potrzebne konkretne działania na rzecz niepełnosprawnych”

  |   Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych Konferencja w Pałacu Prezydenckim na temat praw osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ale również wprowadzenia w życie wielu konkretnych rozwiązań – przekonywał prezydent podczas czwartkowej konferencji.


W Pałacu Prezydenckim została zorganizowana konferencja „Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych” z udziałem osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał, że kwestie praw osób niepełnosprawnych powinny być przedmiotem permanentnej uwagi i permanentnego działania.
 

Zobacz także: Ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Prezydent przypomniał, że konferencja odbywa się w pierwszą rocznicę ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 

– To niewątpliwie bardzo ważny akt prawny, mający zarówno charakter świadomego określenia celów, do których powinny dążyć wszystkie cywilizowane społeczeństwa i kraje, jak i swoiste wyzwanie, przed którym wszyscy stanęliśmy – podkreślił Bronisław Komorowski.
 

Prezydent mówił też, że odnosi wrażenie, iż na razie Konwencja w niewielkim stopniu wpłynęła na rzeczywistość w Polsce, a więc – jak dodał – nadal stoimy przed wyzwaniem jak uwrażliwiać opinię publiczną, władzę, społeczeństwo na zapisy Konwencji. Wskazywał, że dotyczy to ponad 3,5 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce. - Oni i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji, ale również wprowadzenia wielu rozwiązań w życie – przekonywał.
 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że dla niego jest bardzo ważne, aby utrzymać stałą obecność tego tematu zarówno w debacie politycznej, debacie z opinią publiczną, jak i w naszej świadomości.
 

Wskazywał, że Kancelaria Prezydenta realizuje działania zmierzające do likwidacji barier nie tylko architektonicznych, także w zakresie dostępu do informacji. Zwrócił też uwagę na potrzebę uzupełnienia programu „Dobry Klimat dla Rodziny”, który powstał w Kancelarii Prezydenta o aspekty związane z niepełnosprawnością.

 

 

W konferencji wzięły udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które mówiły o swoich codziennych kłopotach i trudnościach oraz próbach ich pokonywania. Ich doświadczenia związane z funkcjonowaniem w życiu zawodowym, rodzinnym czy społecznym są niezwykle cenną wskazówką do usuwania barier utrudniających osobom niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego i niezależnego życia.

 

W spotkaniu uczestniczyli ministrowie w Kancelarii Prezydenta i Doradcy Prezydenta RP. Minister Irena Wóycicka podkreślała, że ogromne znaczenia ma obecnie pogłębianie świadomości i wiedzy na temat różnych dysfunkcji oraz usuwanie związanych z nimi barier. Dodała też, że ważne, aby środowiska niepełnosprawnych jeszcze mocniej zabiegały o realizację swoich praw i miały jak najszerszą reprezentację.
 

Poleć znajomemu