Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 29 sierpnia 2013

Nowelizacja ustawy o VAT podpisana

Pałac Prezydencki

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Wprowadzone zmiany mają ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi.

 

Po szerokich i wieloetapowych konsultacjach społecznych, w których uczestniczyła również Kancelaria Prezydenta RP, znowelizowane zostały zapisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Pierwotny kształt regulacji dotyczący tzw. solidarnej odpowiedzialności, wzbudził zastrzeżenia Prezydenta RP. Prezydent publicznie zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania tych mechanizmów w taki sposób, aby dotyczyły jedynie nieuczciwych uczestników wymiany handlowej. Między innymi pod wpływem stanowiska KPRP przekazanego do Ministerstwa Finansów, w którym podkreślono potrzebę korekty pierwotnie zaproponowanych, zbyt ogólnikowych regulacji, resort finansów doprecyzował przepisy i zawęził stosowanie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w taki sposób, by mechanizm działał tylko w przypadku procederów przestępczych, a nie uczciwej działalności gospodarczej.

 

W związku z nasileniem się oszustw w obrocie niektórymi artykułami wrażliwymi, dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych czy odpadów i surowców wtórnych, objęto mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia VAT. Oznacza to, że podatek VAT będzie w tym przypadku rozliczał nabywca, a nie dostawca. W stosunku do określonej, niewielkiej grupy  towarów zostanie także wprowadzona tzw. solidarna odpowiedzialność podatkowa. Zgodnie z tym rozwiązaniem nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. W celu ograniczenia nadużyć w tym obszarze skrócono okres rozliczania obrotu towarami wrażliwymi do 1 miesiąca. Ustawa nakłada szczególną odpowiedzialność na organy skarbowe, które będą musiały zadbać, aby sposób jej realizacji nie powodował utraty zaufania rzetelnych przedsiębiorców wobec państwa.

 

Zmienione przepisy wprowadzają również zwolnienie od podatku firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem terminu ich ważności. Przed nowelizacją możliwość taką mieli wyłącznie producenci.

 

Poleć znajomemu