Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 sierpnia 2013

Trzy lata prezydentury Bronisława Komorowskiego

6 sierpnia 2013 r. mijają trzy lata od złożenia przez Bronisława Komorowskiego wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi i objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kancelaria Prezydenta przygotowała publikację, która zawiera podstawowe informacje dotyczące aktywności Prezydenta RP w tym okresie >>>

 

Układ treści odzwierciedla najważniejsze, zdefiniowane przez Konstytucję RP, zadania i powinności Prezydenta RP.

 

Z mocy ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 

Prezydent Bronisław Komorowski dąży do zwiększenia konkurencyjności Polski poprzez aktywność w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, wspieranie rozwoju Polski oraz promocję nowoczesnego patriotyzmu. Kluczowymi metodami działania Prezydenta RP są dialog i otwartość.  Jego prezydentura służy budowaniu przestrzeni dyskusji i poszukiwaniu porozumienia w najważniejszych dla Polski sprawach, ponad podziałami politycznymi i partyjnymi.

 

Ogromnym wsparciem dla Prezydenta jest Pierwsza Dama Anna Komorowska. Jej działalność została także przybliżona w niniejszej publikacji. Publikację dopełniają informacje o Kancelarii Prezydenta RP, lista inicjatyw legislacyjnych i wizyt zagranicznych, a także kalendarium, ilustrujące codzienną aktywność Prezydenta i Jego Małżonki.
 

Poleć znajomemu