Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 lipca 2013

TK podzielił wątpliwości Prezydenta RP

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w środę wniosek Prezydenta RP dotyczący stosowania przymusu bezpośredniego w izbach wytrzeźwień złożony w dniu 31 stycznia 2013 r. w trybie kontroli prewencyjnej tj. przed podpisaniem ustawy przez Prezydenta RP.


Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwość Prezydent RP co do przepisu ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzającego możliwość stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia z użyciem "innych urządzeń technicznych".

 

Takie sformułowanie ustawy wprowadzałoby otwarty katalog urządzeń technicznych służących unieruchomieniu. Adresaci przepisu – osoby, które potencjalnie mogą zostać umieszczone w izbach wytrzeźwień nie miałyby możliwości dowiedzieć się na jego podstawie, jakie środki przymusu mogą być wobec nich zastosowane. W szczególności nie byłoby pewności czy nie mogą to być środki bardziej dolegliwe dla osób przebywających w izbie wytrzeźwień od tych wskazanych wprost w ustawie.
 

Zobacz także: Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości - do TK Trybunał Konstytucyjny uznał, tak jak argumentował we wniosku Prezydent RP, że wskazany przepis jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą poprawnej legislacji oraz z konstytucyjnym nakazem, aby pozbawienie lub ograniczenie wolności następowało wyłącznie na zasadach i w trybie określonych w ustawie (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji).


Ponadto, Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony przepis nie jest nierozerwalnie związany z ustawą, a zatem ustawa - z pominięcie uznanego za niezgodny z Konstytucją fragmentu przepisu - będzie mogła wejść w życie.
 

Poleć znajomemu