Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 lipca 2013

Pakt fiskalny ratyfikowany

Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował w środę Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli tzw. Pakt fiskalny. Dzięki niemu przedstawiciele polskich władz będą mogli uczestniczyć w szczytach strefy euro dotyczących konkurencyjności oraz w spotkaniach związanych z wdrażaniem postanowień Paktu.

 

Pakt fiskalny został podpisany w marcu 2012 r. przez przywódców 25 krajów UE. Jego zapisy wymuszają większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w krajach strefy euro. Wprowadza także sankcje za niestosowanie się do reguł Traktatu oraz potwierdza wcześniejsze zapisy zawarte w tzw. „sześciopaku”. W ocenie Kancelarii Prezydenta postanowienia Paktu nie zmieniają kompetencji władczych instytucji unijnych i nie ustanawiają kompetencji wyłącznych UE.

 

 

Poleć znajomemu